Změna názvu společnosti od 15.5. 2019

Vzhledem k rozšíření nabídky produktů a služeb v rámci velkoobchodní činnosti měníme dnem 15.5. 2019 název společnosti z GBC Montáže s.r.o. na GBC Solino s.r.o. Ostatní náležitosti zůstávají pro Vás bez změn.