Project Description

600 kWp solární elektrárna v Středočeském kraji

Elektrická energie je dodávána s minimálními ztrátami přímo do sousedícího potravinářského závodu.

Fotovoltaické panely výrobce Suntech Power a centrální střídače KACO new energy

Rok instalace: 2010