Project Description

260 kWp pozemní stacionární elektrárna v Olomouci

Fotovoltaické moduly jsou umístěny na hliníkových nosných konstrukcích se závrtnými šrouby místo betonových základů.

Rok instalace: 2008