Rejestracja BDO

Pragniemy poinformować, że GBC Solino s.r.o. stała się częścią polskiego systemu BDO i od 02.01.2021r. uiszczamy opłatę za zakupiony u nas towar. Przy każdorazowym zakupie na fakturze widnieje informacja o numerze 00 000 6411 w ramach którego jesteśmy zarejestrowani w bazie BDO.