Blog

Ochrona przeciwprzepięciowa

 

Wybierz odpowiednią ochronę przeciwprzepięciową z oferty GBC

Nie wiesz, jaka ochrona przeciwprzepięciowa jest używana w Twojej elektrowni fotowoltaicznej? Sprawdź – czy uziemiony piorunochron prowadzi wokół modułów fotowoltaicznych czy pomiędzy modułami. Poniżej doradzimy jak dobrać odpowiednią ochronę przeciwprzepięciową.


Galwanicznie izolowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe


Technologia galwanicznie izolowanego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego producenta Citel charakteryzuje się co najmniej dwoma częściami odseparowanymi próżniowo, które nie są połączone ze sobą przewodem, ale jednocześnie zapewniają między nimi transfer energii elektrycznej. Najczęściej stosuje się go w urządzeniach z wrażliwymi obwodami elektrycznymi. Najczęściej dotyczy to falowników typu Axpert lub InfiniSolar.


Ochrona przeciwprzepięciowa Typ 2

 

 

Typ 2 chroni instalację PV przed przepięciami indukowanymi przez pioruny, gdy konstrukcja dachu, na której znajdują się moduły PV, nie posiada odgromnika.

 

 

 

 

 

Typ 2 jest bardzo skuteczny przed przepięciami indukowanymi przez pioruny, gdy konstrukcje dachowe, na których są umieszczone moduły fotowoltaiczne są oddalone od piorunochronu na co najmniej 80 cm.

 

 


Ochrona przeciwprzepięciowa Typ 1 + 2

 

 

Typ 1 + 2 jest wysoce skuteczny przeciwko bezpośrednim uderzeniom pioruna w konstrukcję dachu, moduły fotowoltaiczne lub piorunochrony. Linia uziemiająca od piorunochronu może być również poprowadzona pomiędzy rzędami modułów fotowoltaicznych, które jednak również muszą być podłączone do uziemienia.

Innowacyjne opcje instalacji modułów PV

Innowacyjne opcje instalacji modułów PV

Rosnącą dostępność elektrowni fotowoltaicznych zawdzięczamy nie tylko ciągłemu rozwojowi paneli fotowoltaicznych i falowników, ale także wielkiej zmianie w dziedzinie konstrukcji dla fotowoltaiki. Trendem w tej kategorii jest ciągłe upraszczanie montażu dla większej szybkości budowy. Ponadto bardzo ważna jest żywotność wszystkich zainstalowanych elementów, funkcjonalność, wszechstronność, minimalizacja kosztów zakupu i wreszcie

Continue Reading –

Ładowanie samochodów elektrycznych

Ładowanie samochodów elektrycznych

Obecnie możemy ładować samochód elektryczny (EV) na wiele sposobów. Najszybszym sposobem jest ładowanie w publicznych stacjach ładowania – prądu stałego, których sieć stale się rozwija. Najpopularniejsza moc w naszym regionie to 50 kW dla stacji ładowania DC. Samochody elektryczne Tesli

Continue Reading –