GBC Solino, partnerstwo EON

Zostaliśmy wybrani jako dostawca E.ON dla Republiki Czeskiej.GBC Solino wygrał kilkumiesięczny przetarg i oczekuje na dalszą współpracę.