Rosnące ceny transportu wpływają na ostateczną cenę paneli fotowoltaicznych

Uwaga: Aktualna sytuacja dostaw z Chin powoduje wzrost kosztów transportu, prowadząc do wzrostu cen modułów o 2-3 €/centy/Wp.