Shoda s PPDS 2019(CZ)

Obdrželi jsme od výrobců Solax a Fronius prohlášení o shodě s PPDS 2018 (RfG), včetně potvrzení nastavení ochran.

Rádi Vám na žádost zašleme pro další použití.