GBC BLOG – WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ OCHRONĘ PRZECIWPRZEPIĘCIOWĄ

Wybierz odpowiednią ochronę przeciwprzepięciową z oferty GBC

Nie wiesz, jaka ochrona przeciwprzepięciowa jest używana w Twojej elektrowni fotowoltaicznej? Sprawdź – czy uziemiony piorunochron prowadzi wokół modułów fotowoltaicznych czy pomiędzy modułami. Poniżej doradzimy jak dobrać odpowiednią ochronę przeciwprzepięciową.

Galwanicznie izolowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

Technologia galwanicznie izolowanego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego producenta Citel charakteryzuje się co najmniej dwoma częściami odseparowanymi próżniowo, które nie są połączone ze sobą przewodem, ale jednocześnie zapewniają między nimi transfer energii elektrycznej. Najczęściej stosuje się go w urządzeniach z wrażliwymi obwodami elektrycznymi. Najczęściej dotyczy to falowników typu Axpert lub InfiniSolar.

Ochrona przeciwprzepięciowa Typ 2

Typ 2 chroni instalację PV przed przepięciami indukowanymi przez pioruny, gdy konstrukcja dachu, na której znajdują się moduły PV, nie posiada odgromnika.

Typ 2 jest bardzo skuteczny przed przepięciami indukowanymi przez pioruny, gdy konstrukcje dachowe, na których są umieszczone moduły fotowoltaiczne są oddalone od piorunochronu na co najmniej 80 cm.

Ochrona przeciwprzepięciowa Typ 1 + 2

Typ 1 + 2 jest wysoce skuteczny przeciwko bezpośrednim uderzeniom pioruna w konstrukcję dachu, moduły fotowoltaiczne lub piorunochrony. Linia uziemiająca od piorunochronu może być również poprowadzona pomiędzy rzędami modułów fotowoltaicznych, które jednak również muszą być podłączone do uziemienia.