GBC FALOWNIKY HYBRYDOWE – WYBIERZ PRODUCENTA

Inteligentne napędy hybrydowe to nowa generacja zasilaczy bezprzerwowych (UPS)

z naciskiem na wykorzystanie źródeł odnawialnych do użytku domowego, w szczególności z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych. Energia elektryczna jest pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych tylko w ciągu dnia, a szczyt mocy występuje około południa. Jednak produkcja tej energii elektrycznej ulega znacznym wahaniom i prawie nigdy nie jest zgodna z bieżącym zużyciem domu. Aby zniwelować tę różnicę między energią elektryczną wytwarzaną w ciągu dnia a energią elektryczną potrzebną wieczorem, w nocy i rano, kiedy nie jest wytwarzana energia elektryczna, energia musi być magazynowana przez krótkie okresy do późniejszego wykorzystania i częściowo zagospodarowana, aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych za pomocą pojęcie tak zwanych „inteligentnych sieci”. Wraz z rozwojem systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii i długoterminowym wzrostem cen energii powstały już inteligentne konwertery hybrydowe, które pozwalają na optymalizację różnic pomiędzy niestabilną produkcją i zużyciem energii elektrycznej.