GBC SERVIS – SKARGA

SPRAWDZANIE STATUSU ROSZCZENIA

Numer ID można znaleźć w nagłówku dokumentu roszczenia:

Po wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego roszczenia wyświetlone zostaną następujące informacje:

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI PRODUKTÓW SOLAX

1) Zgłoszenie usterki przez właściciela PVE firmie montażowej

2) Przeprowadzenie diagnostyki, kontroli/naprawy przez firmę montażową, w celu rozpatrzenia reklamacji konieczne jest wykonanie zdjęć (ewent. krótkiego filmiku), co najmniej

 • Pomiaru strony AC bezpośrednio na zaciskach falownika (pomiar multimetrem)
 • Pomiaru strony DC, by udokumentować, że napięcie z paneli i akumulatora wchodzi do falownika. (pomiar multimetrem)
 • Zdjęcia komunikatu o błędzie z wyświetlacza, STATUS
 • Zdjęcia tabliczki z numerem seryjnym
 • Producent zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowej dokumentacji zdjęciowej związanej ze specyficznym problemem.

3) Jeśli firma montażowa nie jest w stanie usunąć usterki, skontaktuj się z serwisem GBC Solino pod nr tel.: 581 031 220 lub na adresie e-mail
servis@gbc-solino.cz z podanym numerem rejestracyjnym + numerem seryjnym danego falownika/akumulatora, w formie tekstu, z krótkim opisem usterki, patrz punkt 2.

4) Zapewnienie podłączenia falownika do SolaX cloud

5) Uzupełnienie informacji i wypełnienie protokołu reklamacyjnego patrz poniżej:

 • Liczba modułów i podłączenia stringów
 • Opis zastosowanych modułów, typ, moc, jaki falownik, akumulator
 • Data montażu, uruchomienia systemu
 • NS (numery fabryczne z tabliczek) wszelkich akcesoriów. Akumulator, EPS, WiFi, w przypadku SOLAX należy podać także numer rejestracyjny, itd.
 • Ewentualnie zdjęcie z montażu
 • Szczegółowy opis usterki (ewentualnie opis testowania, zdjęcia komunikatów o błędach urządzenia,…)
 • Osoby kontaktowe
 • Data montażu

Prosimy o przesyłanie wszystkich dokumentów wyłącznie na adres: servis@gbc-solino.cz, a w przypadku wysyłania przesyłki o dodanie ich również do niej.

6) GBC serwis podejmie decyzję o dalszej procedurze

 • Wymiana urządzenia na nowe – RMA (w przypadku wyraźnego wykazania)
 • Demontaż i wysłanie do przetestowania do serwisu GBC Solino

7) ) Informacje na temat przyjętych zleceń i reklamacji

Niezastosowanie się do powyższych punktów spowoduje wydłużenie czasu rozpatrywania reklamacji. W żadnym wypadku nie należy demontować uszkodzonej/wadliwej części systemu, lecz pozostawić ją na miejscu. Jeśli to możliwe, należy pozostawić falownik włączony i podłączony do sieci w celu zdalnej kontroli przez producenta.

Prosimy o nie wysyłanie uszkodzonej/wadliwej części do naszego magazynu! Jeśli urządzenie zostanie zdemontowane i wysłane bezpośrednio na adres firmy bez konsultacji i protokołu reklamacyjnego, przesyłka nie zostanie przyjęta i zostanie odesłana z powrotem na twój koszt lub może zostać naliczona opłata za przeprowadzenie diagnostyki.

Niekompletne informacje opóźniają rozpoczęcie postępowania reklamacyjnego!

 

Aby zgłosić awarię instalacji fotowoltaicznej prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza:

Powiadomienie o usterce systemu fotowoltaicznego >> tutaj

Aby zamówić interwencję serwisową, prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza >> tutaj

Na potrzeby interwencji serwisu poprzez bezpieczny dostęp zdalny udostępniliśmy Państwu możliwość instalacji programu TeamViewer >> tutaj