GBC SERVIS – WSPARCIE SERWISOWE

OSTRZEŻENIE!

Wsparcie serwisowe jest oferowane tylko partnerom biznesowym GBC Solino. Tel.Kontakt e-mail nie jest również przeznaczony dla końcowych właścicieli systemów PV.

WSPARCIE PRZY KONFIGURACJI SYSTEMU, URUCHOMIENIE, PYTANIA DOTYCZĄCE KOMPATYBILNOŚCI E-mail: support@gbc-solino.cz

INFOLINIA DO CELÓW SERWISOWYCH Tel: +420 581 031 220; +420 585 312 916   E-mail: servis@gbc-solino.cz

FAQ – HARDWARE INWERTERA

Jaki typ klucza sprzętowego SolaX jest kompatybilny z twoim falownikiem SolaX?

Właśnie dostałeś falownik SolaX ale nie jesteś pewien, który klucz komunikacyjny jest z nim zgodny? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Zdejmij nasadkę ochronną ze złącza modułu Wi-fi Dongle i sprawdź jego kształt.

1) Jeśli znajdziesz gniazdo z portem USB, to BIAŁY dongle Pocket WiFi 2.0 – kod zamówienia (B-210-1000) jest dla Ciebie odpowiedni. 

2) Jeśli znajdziesz gniazdo z czarnego tworzywa z portem USB, odpowiedni jest moduł – Pocket WiFi 3.0 typu CZARNY – kod zamówienia (B-210-1014)

Określenie według kodu produktu dla X3-Hybrid G4

Chcesz jednocześnie korzystać ze skrzynki adaptera z ładowarką EV podłączoną bezpośrednio do falownika hybrydowego G4 lub odczytywać dane z falownika?

Do tych celów wykorzystywany jest port COM falownika, gdzie jego pinout przedstawia się następująco: 

Z powyższego wynika, że ​​piny 1,2,3,6,7 i 8 są zarezerwowane dla logiki sterującej puszki adaptera. Pozostałe piny 4 i 5 są przeznaczone do komunikacji falownika z ładowarką EV lub zewnętrznym sterownikiem PLC. Aby umożliwić jednoczesne korzystanie z adaptera z ładowarką EV lub urządzeniem PLC, należy użyć prostego rozgałęźnika RJ45 1:1, w którym łączysz adapter + ładowarkę EV lub PLC do dolnych gniazd rozgałęźnika, a następnie podłączasz go do port COM falownika od góry.

FAQ – USTAWIENIA FALOWNIKA I JEGO ELEMENTY

Tryb „Aging“ w SolaX Hybrid G4

Gdy po podłączeniu czarnego modułu Wi-Fi Black 3.0 na falowniku pojawia się komunikat „Tryb Aging ” i falownik nie działa? – Jest problem.

Jednak znamy rozwiązanie!

Proszę zrestartować cały system, (odłączenie falownika od sieci dystrybucyjnej, przestawienie wyłącznika DC w pozycję OFF, wyłączenie głównego wyłącznika na akumulatorach) aby falownik przeszedł do trybu normalnego.

Po ponownym uruchomieniu całego systemu wgraj najnowsze oprogramowanie do wybranego modułu Wi-Fi Black 3.0.

Oto procedura – jak to zrobić:

 1. Pobierz najnowsze oprogramowanie sprzętowe dla czarnego modułu Wi-Fi tutaj >>
 2. Rozpakuj pobrany plik
 3. Podłącz laptopa do sygnału wysyłanego przez moduł komunikacyjny Wi-fi  („wifi_Sxxxxxxxxx”)
 4. Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres IP 5.8.8.8 jeśli dongle Wi-fi nie odpowiada to 192.168.10.10
 5. Wprowadź dane logowania: nazwa użytkownika: admin, hasło: numer rejestracyjny modułu Wi-fi (Sxxxxxxxxx), w przypadku starszych modeli admin
 6. W zakładce System naciśnij przycisk „wybierz plik” i wybierz pobrany i rozpakowany plik z kroku 2

  7. Naciśnij przycisk start

Po wgraniu najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego modułu Wi-Fi, falownik przejdzie do normalnego trybu pracy.

Jak ustawić prawidłowy sposób komunikacji pomiędzy licznikiem energii elektrycznej Chint DTSU 666 a falownikiem SolaX G4

Do pobrania>>  NAV_CHINT_SOLAX_G4

Jak skonfigurować bibliotekę MODBUS dla SolaX G4

Do pobrania >> NAV_MODBUS_SOLAX_G4 (EN)

Chcesz, aby wyjście EPS było zawsze pod napięciem?

Jeśli chcesz, aby wyjście EPS falownika było zawsze pod napięciem, ustaw funkcję External ATS na wyświetlaczu w menu Advanced.

W inwerterze nowo zaimplementowano funkcję Pgrid Bias, którą opracowano specjalnie dla czeskiego rynku w zależności od typu umowy PP i preferencji właściciela elektrowni fotowoltaicznej.

 • Pgrid Bias = DISABLE – inwerter reguluje do dokładnie ustawionej wartości.

Przykład: Export Control = 0 W i Pgrid Bias = DISABLE. W tym połączeniu ustawień inwerter będzie regulował do 0 W, jednak może się zdarzyć, że w przypadku nagłego zapotrzebowania na pokrycie dużej ilości energii – np. załączenie spirali grzewczej, inwerter przez kilka chwil będzie pobierał energię z sieci, zanim w pełni pokryje to obciążenie. Analogicznie, w odwrotnym przypadku, gdy dojdzie do rozłączenia takiego dużego obciążenia, inwerter może wysłać niewielką ilość energii do DS, zanim przebiegnie regulacja do 0 W.

Wniosek: To ustawienie jest odpowiednie dla klientów, którzy mają dozwolony przepływ do sieci i są skłonni zaakceptować sporadyczny pobór z sieci z powodu szybkiego załączenia wysokiego obciążenia, jeśli ustawiony jest Export Control = 0 W. W innych przypadkach, gdy Export Control = dowolna wartość dodatnia, Pgrid Bias również powinno być ustawione na DISABLE.

 • Pgrid Bias = INVinwerter ciągle pobiera z sieci ok. 40 W

Przykład: Export Control = 0 W i Pgrid Bias = INV. W takiej kombinacji ustawień inwerter będzie ciągle pobierał (zużywał) energię z sieci ok. 40 W w taki sposób, by w przypadku nagłego rozłączenia dużego obciążenia eliminował wysłanie energii do DS, ponieważ inwerter tworzy tym poborem tzw. rezerwę dla takiego ewentualnego przepływu.

Wniosek: To ustawienie jest odpowiednie dla klientów, którzy nie mają dozwolonego żadnego przepływu do sieci. Ustawienie to działa sprawniej, gdy używane są oryginalne pomiarowe transformatory prądowe.

 • Pgrid Bias = GRIDinwerter ciągle wysyła do sieci ok. 40 W

Przykład: Export Control = 0 W i Pgrid Bias = GRID. W takiej kombinacji ustawień inwerter będzie ciągle wysyłał do sieci ok. 40 W w taki sposób, by w przypadku nagłego załączenia dużego obciążenia, np. spirali grzewczej, nie nastąpił krótki pobór energii z DS, zanim inwerter w pełni nie pokryje takiego obciążenia.

Wniosek: To ustawienie jest odpowiednie dla klientów, którzy mają wprawdzie dozwoloną dostawę do sieci, jednak chcą, by Export Control = 0 W i jednocześnie nie chcą, by inwerter krótko pobierał energii z DS w przypadku nagłego załączenia dużego obciążenia.

Chcesz dowiedzieć się, jaka jest aktualna wersja Twojego falownika hybrydowego SolaX 4. generacji?

Mamy dwie możliwości sprawdzenia aktualnie zainstalowanej wersji w falowniku hybrydowym SolaX 4. generacji:

 • Bezpośrednio z wyświetlacza w menu falownika i sekcji dotyczącej wybieram następnie kod wewnętrzny, patrz

Pierwsza dwucyfrowa cyfra (27) pokazuje nam wersję DSP w naszym przypadku 1,27, a ostatnia dwucyfrowa (26) wersję ARM w tym przypadku 1,26

·        Łącząc się lokalnie z aplikacją chmurową SolaX na urządzeniu mobilnym.

Metoda:

1. Na swoim urządzeniu mobilnym połącz się z rozgłoszeniową siecią Wi-Fi falownika, która ma postać „wifi_Sxxxxxxxxx”

2. Otwórz aplikację SolaX Cloud i połącz się lokalnie

3. Zeskanuj / wypełnij kod rejestracyjny swojego klucza Wi-Fi

4. W prawym dolnym rogu wybierz ikonę „dane”, a następnie około, a następnie zobaczysz wersje DSP i ARM

FAQ – ŁADOWARKA EVC SOLAX

FAQ – DATAHUB 1000

DataHUB 1000 i rozwiązanie błędu w przypadku awarii łączności

W ustawieniach domyślnych DataHUB1000 nie zajmuje się stanem, gdy nastąpi zerwanie łączności i ustawiony jest export control.

Jeśli w przypadku awarii łączności z DataHUB1000 lub awarii łączności licznika inwertery mają przerwać pracę, należy dokonać następujących ustawień:

Modbus opcode: Write single register

Register start adress: 6152

Number of registres: 1

Value of write operation: 1

Modbus opcode: Write single register

Register start adress: 6153

Number of registres: 1

Value of write operation: 1

FAQ – SOLAX CLOUD

Jak połączyć WiFi dongle z SolaX cloud?

. Za pomocą laptopa i interfejsu internetowego

 • Dongle podłączony do falownika nadaje sieć WiFi o nazwie „wifi_Sxxxxxxx“(Sxxxxxxx to numer rejestracyjny dongle).
 • Połącz się z tą siecią za pomocą laptopa w sekcji połączenie z siecią WiFi danego modelu laptopa.
 • Otwórz przeglądarkę internetową, a w pasku URL wyszukiwarki wpisz adres: 5.8.8.8, jeśli dongle nie reaguje, użyj adresu 192.168.10.10.

 • Nazwa użytkownika: admin,

Hasło: numer rejestracyjny modułu w format „Sxxxxxxxxx”

 • Wybierz SSID sieci, z którą chcesz połączyć dongle + wpisz hasło danej sieci WiFi. Następnie naciśnij przycisk „save“.

 • Po restarcie WiFi dongle połączony jest z daną siecią, można to sprawdzić, logując się ponownie w danym dongle zgodnie z powyższymi wskazówkami i sprawdzając, czy dongle przypisano adres IP w pozycji IP adress.
 1. Za pomocą aplikacji na telefonie komórkowym
 • Pobierz aplikację SolaX cloud z App store lub Google play.
 • Utworzenie/posiadanie utworzonego konta klienta końcowego.
 • Wybór wifi connection w pozycji account.

 • Zeskanowanie/wpisanie numeru rejestracyjnego dongle.

 • Wpisanie/wybór sieci WiFi, z którą chcesz połączyć falownik.

 • Naciśnij przycisk dalej.
 • Gotowe 

Uwaga WiFi dongle obsługują tylko sieci 2,4GHz z szyfrowaniem WPA2, nazwa sieci nie powinna zawierać czeskich znaków diakrytycznych, konieczne jest, by na urządzeniu mobilnym zostały włączone dane lokalizacyjne + transfer danych.

FAQ – BATERIA

Jak dbać o akumulatory Triple power zimą?

Zimą energia wytwarzana ze słońca nie jest bardzo duża, a falownik w trybie Self-use pokrywa przede wszystkim zużycie domowe i nie ma już wystarczającej ilości lub nie ma już energii na doładowanie akumulatorów. Akumulatory nadal komunikują się z falownikiem – przekazują mu informacje o poziomie SOC, poziomie napięcia, dzięki czemu akumulatory stopniowo rozładowują się nawet poniżej ustawionego poziomu SOC. Falownik automatycznie doładowuje akumulatory, jeśli ich SOC spadnie do krytycznego poziomu 5% z powrotem do ustawionego poziomu SOC (np. 10%) i to głębokie cykliczne niedoładowanie akumulatorów może doprowadzić do skrócenia ich żywotności. W zasadzie tutaj mamy trzy możliwości, aby zadbać o baterię, aby to niekorzystne zjawisko nie wystąpiło.

 1. Zwiększenie minimalnej wartości SOC w trybie self use z domyślnych 10% do co najmniej 20%, czy też możesz włączyć ładowanie baterii z sieci w nocy do określonego poziomu. W ustawionym oknie ładowania akumulatorów zużycie pokrywane jest z sieci.

 1. Przełączenie falownika w tryb rezerwowy, w którym falownik zachowuje się tak samo jak w trybie samodzielnego użytkowania, ale akumulatory są rozładowywane tylko do poziomu 30% SOC. Opcjonalne ustawienie okna ładowania akumulatorów jak w trybie samodzielnego użytkowania.
 2. Naładuj akumulatory do co najmniej 60% poziomu SOC i wyłącz akumulatory przyciskiem + wyłącznik główny na akumulatorze. Poziom SOC baterii wynoszący 60% i więcej to bezpieczna wartość przechowywania pozwalająca przeczekać niesprzyjający okres zimowy, aby można było z nich korzystać bez problemów w okresie korzystniejszym dla PV. Falownik nie musi być w żaden sposób ponownie ustawiany do użytku bez baterii.

Uwaga: Wymuszone ładowanie akumulatorów można po prostu włączyć w trybie ręcznym w pozycji „ładowanie wymuszone”, po naładowaniu akumulatorów do wymaganego poziomu SOC przełączyć z powrotem do trybu samodzielnego użytkowania.

Kupiłeś akumulatory T30 i zamierzasz używać ich w środowisku, w którym temperatura spada poniżej 10℃? W tym celu aktywuj opcję „podgrzewanie akumulatora” w menu zaawansowanym falownika, a następnie ustaw przedział czasowy, w którym akumulator ma być wstępnie nagrzany. W tym zadanym przedziale czasowym, jeśli nastąpi spadek temperatury ogniw, automatycznie uruchamiane jest wstępne nagrzewanie akumulatora. Rzeczywiste zużycie energii do wstępnego podgrzewania jednej baterii wynosi 160 W. Dobrze jest również ustawić minimalny poziom rozładowania baterii SOC na 20% z następującego powodu.

Logika SOC < 20%

Logika SOC>20%

Zwłaszcza w miesiącach zimowych możemy czasem zaobserwować nagły spadek pojemności SOC akumulatorów np. z 30% na 15% itp. Zjawisko to może mieć oczywiście wiele przyczyn. Jednym z bardzo częstych powodów jest to, że akumulator nie wykonuje pełnych cykli w miesiącach zimowych, tzn. nie ładuje się do 100%, a następnie rozładowuje do swojego minimalnego ustawionego limitu SOC, ale pracuje w tzw. cyklach częściowych, czyli akumulator jest ładowany o kilka %, a następnie rozładowuje się do ustalonego minimalnego limitu SOC. Te tak zwane cykle częściowe mają wpływ na końcowe wartości SOC akumulatora, ponieważ technologia LiFePo4 jest bardzo twardym źródłem, a poziom napięcia między w pełni naładowanym i rozładowanym akumulatorem jest bardzo niski, patrz Załączony wykres:

Z powyższego wykresu widać, że SOC baterii jest obliczany na podstawie zarówno napięcia, jak i temperatury baterii, a podczas użytkowania baterii zarówno temperatury samej baterii, jak i temperatury otoczenia zmieniają się i w zależności od tego napięcie na akumulatorze wzrasta lub maleje, ale SOC może pozostać taki sam, gdy akumulator nie jest używany. Może to prowadzić do niedokładnych rzeczywistych wartości SOC baterii. Dla wydłużenia żywotności baterii dobrze jest przeprowadzać pełne naładowanie/cykle na akumulatorze, aby poprawnie ustawić SOC przynajmniej kilka razy w miesiącu.

Zamierzasz dodać nową baterię do istniejącego systemu? W takim razie należy przestrzegać kilku zasad dodawania nowej baterii w taki sposób, by cały system działał prawidłowo.

 • Ujednolicenie SOC istniejącego magazynu energii z nową baterią. Nowa bateria przychodzi wstępnie naładowana do około 40-45% SOC i należy w ten sposób ujednolicić także istniejący magazyn energii. Do tego celu służy tryb ręczny w inwerterze oraz jego dwa stany Forced charge/Forced disscharge. (wymuszone naładowanie/rozładowanie baterii) na podstawie stanu Twojego istniejącego magazynu energii wybierz stosowny tryb.Uwaga, w tym trybie konieczne jest zapewnienie wymaganego SOC baterii, ponieważ w trybie tym inwerter wymusza ładowanie/rozładowanie baterii bez ustawienia ich poziomów SOC.

 • Kolejną opcją osiągnięcia tego stanu jest sytuacja, gdy inwerter ma nową wersję oprogramowania sprzętowego – FW 1.27/1.29 lub wyższą, w advanced menu inwertera i znajduje się pozycja Extendet BAT FUNC; gdy pozycja ta jest aktywna, inwerter przez 3 dni zapewnia, by istniejące pole baterii pozostawało naładowane do poziomu SOC 45%, co pozwoli na podłączenie nowej baterii po przybyciu na miejsce. Z powyższego wynika, że funkcja ta musi zostać włączona co najmniej jeden dzień przed planowanym dodaniem baterii.
 • Ujednolicenie oprogramowania sprzętowego (FW) całego magazynu energii. Nowa bateria ma zazwyczaj wyższą wersję oprogramowania sprzętowego (FW) od istniejącego magazynu energii. Z tego względu rekomendowane jest ujednolicenie oprogramowania sprzętowego za pomocą aktualizacji (update) w inwerterze. Oprogramowanie sprzęgowe (FW) dla danego typu baterii jest dostępne na żądanie.
 • Nowa bateria powinna mieć taką samą temperaturę jak istniejący magazyn i nie zaleca się podłączania baterii o niższej/wyższej temperaturze.
 • W przypadku baterii T58 zaleca się trzymanie się tej samej wersji baterii, jaką posiada cały magazyn energii, a więc cały V1 lub V2.

Kompatybilność z T58 V1 i V2

Czy posiadasz w swojej instalacji baterie o nazwie T58 bez żadnego oznaczenia i planujesz poszerzenie tego bateryjnego magazynu energii?

Obecnie na rynku znajdują się dwa poniższe modele baterii T58:

 Bez oznaczenia – V1
• Wyraźnie oznaczone na tabliczce – V2

Jeśli zamierzasz poszerzyć pierwotny bateryjny magazyn energii linii V1 (baterie nie są wyraźnie oznaczone) o nowe baterie z oznaczeniem V2, to takie połączenie jest w prawdzie dopuszczalne, a funkcjonalność systemu jest gwarantowana, jednak producent nie zaleca takiego połączenia z powodu np. niemożliwego upgrade’u FW podłączonych nowych baterii.

Inne połączenie, jak np. bateria master V2 (wyraźnie oznaczona na tabliczce) z bateriami slave V1, możliwe jest bez dalszych ograniczeń. 

Nie masz w pełni naładowanego akumulatora i nadal zasilasz sieć dystrybucyjną?

Najbardziej prawdopodobną i najczęstszą przyczyną jest niska temperatura akumulatora t[°C]. Powszechnie wiadomo, że akumulatory nie lubią niskich temperatur i nie inaczej jest w przypadku akumulatorów Triple Power T58/T30. Aby maksymalnie wykorzystać akumulator, należy zapewnić mu komfort termiczny. W idealnym przypadku mówimy o temperaturze +20°C. W takiej temperaturze akumulator ładuje się z pełną mocą. I odwrotnie, przy wartościach dodatnich, ale bliskich 0°C, moc ładowania będzie w dziesiątkach lub niskich setkach watów. Moc ładowania akumulatora jest ograniczona przez niską temperaturę, co powoduje przepełnienie i niepożądane zasilanie DS kosztem magazynowania własnej energii. To ograniczenie mocy wynika z właściwości fizycznych, konstrukcji i składu chemicznego wszystkich akumulatorów LiFePO4.


Odczyty temperatury w Solax Cloud mogą być zniekształcone i mogą być do 4°C wyższe niż rzeczywista temperatura ogniwa. Pomiary są wykonywane w górnej części akumulatora, gdzie elektronika jest podgrzewana, a nie bezpośrednio na ogniwach. Podobnie jest z procentowym stanem naładowania (% SoC). Wartość ta jest obliczana i również zależy od temperatury ogniw. W związku z tym mogą wystąpić graficzne spadki % SoC, które są wynikiem zmian napięcia i temperatury w akumulatorze i jego otoczeniu.


Aby uzyskać maksymalną wydajność akumulatora (rozładowanie), temperatura progowa akumulatora jest niższa i można go całkowicie rozładować nawet w temperaturze +10°C. Z każdym dalszym spadkiem temperatury następuje ograniczenie mocy.


Inną możliwą przyczyną niskiej wydajności ładowania/rozładowywania akumulatorów może być niezrównoważenie ogniw, które występuje, gdy akumulatory pozostają bezczynne lub nie są poddawane cyklom przez długi czas.

PROGRAMY DO POBRANIA

Oprogramowanie do konfiguracji falowników InfiniSolar:

Oprogramowanie dla falowników SolaX Power >> tutaj

Oprogramowanie dla falowników SolaX Power:

Aktualizacja falownika SolaX

Aktualizacja firmware falownika do wersji 1.39/1.40Aktualizacja jest przeprowadzana dzięki optymalizacji i modyfikacji implementacji nowych funkcji z poprzednich aktualizacji.

Program do pobrania >> tutaj

Aktualizacja firmware falownika do wersji 1.27/1.29 – rozszerzenie właściwości falownika, obsługa komunikacji z ładowarką EV.

Program do pobrania >> tutaj

Aktualizacja oprogramowania stacji ładowania do wersji 1.12, która umożliwia komunikację do pomiarów między falownikiem a stacją ładowania, patrz Instrukcja ładowarki EV str. 25-27.

Oprogramowanie do puszek naściennych Solax Power tutaj >>

Wymagania dotyczące pamięci flash USB:

 1. W formacie FAT32
 2. Maksymalny rozmiar dysku 32GB
 3. Utworzono folder o nazwie „update”, do którego zostanie skopiowany wyodrębniony folder ARM z oprogramowaniem układowym