GBC HYBRIDNÍ STŘÍDAČE – VYBERTE VÝROBCE

Inteligentní hybridní střídače jsou novou generací záložních zdrojů UPS 

s důrazem na využití obnovitelných zdrojů pro domácí spotřebu a to především s využitím fotovoltaických instalací. Elektřina je z fotovoltaických panelů získávána pouze přes den s výkonovou špičkou kolem poledne. Výroba této elektrická energie ale značně kolísá a není téměř nikdy v souladu s aktuální spotřebou domu. Pro překonání tohoto rozdílu mezi přes den vyrobenou elektřinou a elektřinou, která je potřeba večer, v noci a ráno kdy naopak není vyráběna elektřina žádná, je třeba energii krátkodobě skladovat pro pozdější využití a zároveň částečně řídit spotřebu elektřiny v domácnosti pomocí konceptu tzv. „chytré sítě“. S vývojem systémů využívající obnovitelné zdroje energie a dlouhodobě rostoucími cenami energií byly již vyvinuty chytré hybridní měniče které umožňují optimalizovat rozdíly mezi nestabilní výrobou elektřiny a její spotřebou.

V současné době, kdy se stále více zaměřujeme na udržitelnost a ekologické způsoby života, se inteligentní hybridní střídače ukazují jako přelomové technologie v oblasti domácího využití energie. Tyto zařízení, které představují novou generaci záložních zdrojů UPS, jsou navrženy s důrazem na efektivní využití obnovitelných zdrojů energie. Jejich hlavním úkolem je přeměna energie získané z fotovoltaických instalací pro každodenní spotřebu v domácnostech, čímž přispívají k šetrnějšímu a ekonomičtějšímu přístupu k životnímu prostředí. Elektřina, kterou fotovoltaické panely získávají, je k dispozici převážně během dne, s největší produkcí okolo poledne, kdy je sluneční záření nejsilnější. Avšak, jak je dobře známo, výroba elektrické energie z těchto zdrojů není stabilní a často kolísá. Toto kolísání způsobuje, že množství vyrobené elektřiny není vždy v souladu s aktuální spotřebou domácnosti. V průběhu večera, noci a raních hodin, kdy slunce nesvítí a fotovoltaické panely nevyrábějí elektřinu, se spotřeba energie v domácnosti nezastaví. Aby bylo možné překlenout tuto mezeru mezi produkovanou a spotřebovanou energií, je nezbytné energii nejen efektivně skladovat pro její pozdější využití, ale také inteligentně řídit domácí spotřebu elektřiny. Zde přicházejí do hry inteligentní hybridní střídače, které umožňují právě toto – optimální využití vyrobené energie a její skladování pro časy, kdy je nejvíce potřeba. Díky těmto střídačům je možné vytvořit takzvanou “chytrou síť” v rámci domácnosti, která umožňuje nejen ukládání energie, ale i její efektivní distribuci podle aktuálních potřeb. Vývoj těchto inteligentních hybridních střídačů je odpovědí na rostoucí potřebu optimalizace využívání obnovitelných zdrojů energie v domácnostech. V době, kdy ceny energií neustále rostou, představují tyto inovativní systémy nejen ekologické, ale i ekonomické řešení pro mnoho domácností. Umožňují nám nejen snížit naši závislost na tradičních zdrojích energie, ale také aktivně přispět k ochraně životního prostředí tím, že využíváme energii z obnovitelných zdrojů. V konečném důsledku inteligentní hybridní střídače nabízejí nadějnou cestu k dosažení energetické soběstačnosti domácností. Díky nim můžeme významně přispět k snížení uhlíkové stopy a podpořit trend udržitelného života. Jejich rostoucí popularita a využití v domácnostech po celém světě je svědectvím toho, že cesta k ekologičtější a udržitelnější budoucnosti je nejen možná, ale i prakticky realizovatelná.