GBC HYBRIDNÍ STŘÍDAČE – VYBERTE VÝROBCE

Inteligentní hybridní střídače jsou novou generací záložních zdrojů UPS 

s důrazem na využití obnovitelných zdrojů pro domácí spotřebu a to především s využitím fotovoltaických instalací. Elektřina je z fotovoltaických panelů získávána pouze přes den s výkonovou špičkou kolem poledne. Výroba této elektrická energie ale značně kolísá a není téměř nikdy v souladu s aktuální spotřebou domu. Pro překonání tohoto rozdílu mezi přes den vyrobenou elektřinou a elektřinou, která je potřeba večer, v noci a ráno kdy naopak není vyráběna elektřina žádná, je třeba energii krátkodobě skladovat pro pozdější využití a zároveň částečně řídit spotřebu elektřiny v domácnosti pomocí konceptu tzv. „chytré sítě“. S vývojem systémů využívající obnovitelné zdroje energie a dlouhodobě rostoucími cenami energií byly již vyvinuty chytré hybridní měniče které umožňují optimalizovat rozdíly mezi nestabilní výrobou elektřiny a její spotřebou.