GBC BLOG –  Fotowoltaika i magazyny energii Solax do zastosowań komercyjnych do 10 MWp i 928 kWh

 

Fotowoltaika i magazyny energii Solax do zastosowań
komercyjnych do 10 MWp i 928 kWh

Jesteś zainteresowany magazynem SolaX do zastosowań komercyjnych?
Producent falowników i akumulatorów SolaX już dziś jest jednym z najpopularniejszych i najlepiej sprzedających się systemów hybrydowych w fotowoltaice dla domów rodzinnych. Jednak skala produktów SolaX nie ogranicza się tylko do mniejszych instalacji domowych, ale także do innowacyjnych rozwiązań dla przemysłowych instalacji fotowoltaicznych wymagających magazynowanie energii. Komercyjne systemy magazynowania energii SolaX są coraz bardziej poszukiwane, nie tylko ze względu że będą one wymagane w przyszłości, ale przede wszystkim ze względu na ich innowacyjne rozwiązania w zakresie efektywnego wykorzystania energii i korzyści ekonomicznych dla inwestora.

1) Falowniki hybrydowe Solax (Parallel solution)

Pierwszą opcją jest zastosowanie falowników hybrydowych X3-Hybrid G4 (o mocy wyjściowej 5-15 kW) równolegle z akumulatorami Triple Power T58. Niebawem gama falowników hybrydowych zostanie rozszerzona o mocniejszy model X3-ULTRA (o mocy wyjściowej 15-30 kW). Równolegle można podłączyć do 10 falowników, co daje możliwość skalowania mocy AC do 300 kW i pojemność magazynów do 464 kWh. Po podłączeniu dwóch urządzeń BMS Parallel box system można podwoić do 600 kW mocy AC i pojemności magazynowej 928 kWh. System wykorzystujący falowniki hybrydowe ma wiele zalet, w tym: możliwość minimalizowania przelewów do sieci, łatwą instalację, zasilanie awaryjne. Inne zalety falowników hybrydowych SolaX są wymienione tutaj >>

Schemat Parallel solution falowników hybrydowych

2) Połączenie komercyjnych falowników sieciowych z hybrydowymi (Zero Injection)

W ten sposób falowniki X3-PRO G2 (9-30 kW), X3-MEGA G2 (40-60 kW) lub X3-FORTH (80-125 kW) są połączone w jeden system, wraz z równoległym połączeniem falowników hybrydowych (patrz poprzedni wariant) Taki system oferuje elastyczne rozwiązanie zapewniające niezbędną moc dla szerokiej gamy zastosowań przemysłowych, zapewniając stabilne, bezpieczne i wysoce wydajne magazyny energii.

Wykorzystanie zaawansowanych komercyjnych falowników sieciowych SolaX zapewnia dużo zaawansowanych funkcji i korzyści, w tym:

 • Zaawansowane chłodzenie falownika – zapewnia długą żywotność i niezawodność systemu
 • Do 12xMPPT (32A każdy) na falownik o sprawności do 99% zapewnia znakomitą wydajność systemu i minimalizuje koszty instalacji
 • Możliwość przewymiarowania strony DC do 150% – maksymalizacja wykorzystania potencjału falownika, a tym samym maksymalizacja wykorzystania wyprodukowanej mocy
 • Funkcja diagnostyki I-V curve – analizuje niestandardowe spadki mocy w stringu (uszkodzenie panelu, niedopasowanie komponentów, zacienienie pola) w oparciu o zaawansowany algorytm
 • Monitorowanie 24/7 – funkcja active maintenance zapobiega stratom mocy i zwiększa wydajność całego systemu. Pozwala to szybko reagować na niestandardowe odchylenia w wydajności i zapewnia stałą produkcję PV instalacji.
 • Wykrywanie wzrostu temperatury w złączach AC – zapobiega awariom i zmniejsza potencjalne koszty
 • Obsługa okablowania aluminiowego – oszczędność kosztów
 • Ochrona przed zwarciem łukowym AFCI na panelach PV
 • Ochrona przed warunkami atmosferycznymi, IP66
 • Opcjonalna ochrona przeciwprzepięciowa DC AC
 • PLC (komunikacja po linii zasilania) – w trakcie przygotowań. Dla jeszcze większej oszczędności kosztów i ułatwienie instalacji

Schemat Zero Injection - połączenie komercyjnych falowników sieciowych z hybrydowymi

W przypadku tak kompleksowych systemów bardzo ważne jest, aby były one odpowiednio zarządzane. Właśnie dlatego został stworzony DataHub 1000 jako centralny mózg całego systemu. Ten może zarządzać i kontrolować przepływy w sieci, monitorować i nadzorować cały system (do 10 falowników hybrydowych i 40 falowników sieciowych), może ustawiać priorytety w systemie w oparciu o bieżącą produkcję, zużycie, prognozy pogody, stan baterii i ceny energii, umożliwia aktualizację oprogramowania wszystkich podłączonych falowników, ma uniwersalną komunikację modbus, która zapewnia bezpieczne przechowywanie danych operacyjnych w zintegrowanej pamięci i może szybko wyłączyć cały system, jeśli to konieczne.

Częścią systemu mogą być również komercyjne ładowarki do ładowania pojazdów elektrycznych. Dzięki dynamicznej kontroli ładowania możliwe jest bezpieczne i wydajne ładowanie np. floty firmowej z PV. Posiada uniwersalny protokół OCPP (Open Charge Point Protocol) do komunikacji między stacjami ładowania EV a centralnym systemem zarządzania. Ponieważ jest to kolejny produkt SolaX, w całym systemie zapewniona jest doskonała kompatybilność.

Jedną z głównych zalet wyboru tej konfiguracji (połączenie komercyjnych falowników sieciowych z falownikami hybrydowymi) jest elastyczność systemu i możliwość wyboru priorytetów inteligentnej dystrybucji energii. Priorytety są wstępnie ustawione w następujących trybach pracy:

Tryb zużycia własnego (Priorytet: zużycie > akumulator > sieć publiczna)

Ustawienie odpowiednie w przypadku wysokich cen zakupu energii i niskich cen sprzedaży. Priorytetem jest wykorzystanie energii do zużycia własnego, następnie naładowanie akumulatorów, a dopiero w ostatniej kolejności wysłanie wyprodukowanej nadwyżki do sieci.

Tryb EPS – off-grid (Priorytet: zużycie > akumulator)

Ustawienie odpowiednie w przypadku wysokich cen zakupu energii i niskich cen sprzedaży. Priorytetem jest wykorzystanie energii do zużycia własnego, następnie naładowanie akumulatorów, a dopiero w ostatniej kolejności wysłanie wyprodukowanej nadwyżki do sieci.

Tryb – priorytet dostarczania wyprodukowanej energii do sieci (Priorytet: zużycie > sieć > akumulator)

Tryb odpowiedni w przypadku wysokich cen za sprzedaż do sieci. Wyprodukowana energia najpierw pokrywa własne zużycie, a następnie przesyła nadwyżkę wyprodukowanej energii do sieci publicznej. Dopiero w ostatniej kolejności następuje ładowanie akumulatora.

Tryb awaryjnego zasilania (Priorytet: Zużycie > Bateria > Sieć)

Tryb rezerwowy jest odpowiedni dla obszarów z częstymi awariami w sieci. W tym trybie akumulator jest utrzymywany na stosunkowo wyższym poziomie naładowania na potrzeby awaryjnego poboru mocy podczas awarii. Różnica od trybu zużycia własnego polega na tym, że w trybie zużycia własnego falownik bez zasilania fotowoltaicznego przechodzi w tryb bezczynności, a poziom naładowania akumulatora jest równy minimalnemu poziomowi naładowania, podczas gdy w trybie awaryjnym falownik przechodzi w tryb gotowości, aby mógł pokryć nieoczekiwane przerwy w zasilaniu z sieci.

Tryb wyrównania szczytów (Peak Shaving)

Tryb Peak Shaving pozwala zmniejszyć zarezerwowane ograniczenie mocy u dystrybutora energii elektrycznej, a tym samym zmniejszyć ryczałt za zarezerwowaną moc i koszty związane z przekroczeniem szczytów. Pobór w szczytach jest pokrywany przede wszystkim z PV, a w drugiej kolejności z akumulatorów lub kombinacji obu. W okresach pozaszczytowych nie jest dozwolone wyładowywanie akumulatorów. Jednocześnie można ustawić ładowanie z sieci.