GBC NOVINKY –  Fotovoltaika a úložiště SolaX pro komerční aplikace do 10 MWp & 928 kWh

 

Fotovoltaika a úložiště SolaX pro komerční
aplikace do 10 MWp & 928 kWh

Zajímáte se o SolaX úložiště pro komerční aplikace? 
Výrobce střídačů a bateriových úložišť SolaX patří dnes již k nejoblíbenějším a nejprodávanějším hybridním systémům v rezidenční sféře fotovoltaiky. Nabídka SolaX produktů však není omezena pouze na menší instalace pro rodinné domy, ale také na inovativní řešení pro průmyslové instalace FV s požadavky na bateriová úložiště. Komerční bateriové systémy SolaX pro ukládání energie jsou stále žádanější, nejen pro směřování k udržitelné budoucnosti, ale zejména pro svá inovativní řešení efektivního využití energie a ekonomické přínosy pro investora.

1) Hybridní střídače SolaX (Parallel solution)

První možností je využití paralelního zapojení hybridních střídačů X3-Hybrid G4 (ve výkonech 5-15 kW) spolu s bateriemi Triple T58. Nově řadu hybridních střídačů rozšiřují výkonnější X3-ULTRA (o výkonech 15-30 kW). Paralelně lze zapojit až 10 střídačů, což nabízí daný systém dimenzovat AC výkonem až do 300 kW a kapacitou úložiště až 464 kWh. Při zapojení dvou zařízení BMS parallel box lze systém zdvojnásobit až na výkon 600 kW AC s úložištěm 928 kWh. Systém s použitím hybridních střídačů přináší celou řadu výhod, mezi které patří: možnost minimalizovat přetoky do sítě, jednoduchá instalace, backup. Další výhody hybridních střídačů SolaX jsme zmiňovali zde >>

Schéma Parallel solution pro hybridní střídače SolaX

2) Kombinace komerčních síťových střídačů s hybridními (Zero Injection)

Tímto způsobem se do jednoho systému zapojí síťové střídače X3-PRO G2 (9-30kW) X3-MEGA G2 (ve výkonech 40-60kW), nebo X3-FORTH (ve výkonech 80-125kW) spolu s paralelním zapojení hybridních střídačů viz. předchozí varianta. Takovýto systém nabízí flexibilní řešení poskytující potřebný výkon pro celou řadu průmyslových aplikací poskytující stabilní, bezpečné a vysoce efektivní bateriové úložiště.

Využití pokročilých komerčních síťových střídačů SolaX přináší celou řadu sofistikovaných funkcí a výhod, mezi které patří:

 • Pokročilé chlazení střídače – zajišťuje dlouhodobou životnost a spolehlivost systému
 • Až 12xMPPT (po 32A) na jeden střídač s účinností až 99% přináší bezkonkurenční efektivitu systému a minimalizaci nákladů na instalaci elektrárny
 • Možnost předimenzovat stranu DC až na 150% – maximalizace využití potenciálu střídače a tím i maximalizace využití vlastní vyrobené energie
 • Funkce Smart I-V curve diagnostika – analyzuje a vyhodnocuje nestandardní snížení výkonu ve stringu (poškození panelu, nesoulad komponentů, zastínění pole) na základě pokročilého algoritmu
 • Monitoring 24/7 – funkce active maintenance předchází výkonovým ztrátám a zvyšuje efektivitu celého systému. Díky tomu může rychle reagovat na nestandardní odchylky ve výkonu a zajistit konstantní PV produkci.
 • Detekce zvýšení teploty v AC svorkách – předchází poruchám a snižuje případné provozní náklady
 • Podpora hliníkové kabeláže – úspora nákladů
 • AFCI ochrana proti oblouku na FV poli
 • Ochrana proti povětrnostním vlivům, IP66
 • Volitelné DC AC přepěťové ochrany
 • PLC (power line communication) – prozatím v přípravě. Pro ještě vyšší úsporu nákladů a zjednodušení instalace

Schéma Zero injection - kombinace komerčních síťových střídačů s hybridními

Pro komplexní systémy jako jsou tyto, je velmi důležité, aby byly vhodně řízeny. Proto bylo vyvinuto zařízení DataHub 1000, které funguje jako centrální mozek celého systému. Umožňuje spravovat a řídit přetoky do sítě, monitorovat a vyhodnocovat celý systém (až 10 hybridních střídačů a 40 síťových), dokáže nastavit priority v rámci systému na základě aktuální výroby, spotřeby, předpovědi počasí, stavu baterií a cen energie, umožňuje upgrade softwaru všech připojených střídačů, disponuje univerzální komunikací přes modbus pro dispečerské řízení, zajišťuje bezpečné ukládání dat z provozu na integrované úložiště a dokáže celý systém rychle v případě potřeby vypnout.

Součástí systému můžou nově také komerční EV-chargery pro nabíjení elektromobilů. Díky dynamickému řízení nabíjení, je možné bezpečně a efektivně nabíjet z fotovoltaiky např. firemní flotilu. Disponuje univerzálním OCPP protokolem (Open Charge Point Protocol) pro komunikaci mezi nabíjecími stanicemi pro elektromobily a systémem centrální správy. Protože se jedná o další produkt SolaX, je dokonála kompatibilita v rámci celého systému zajištěna.

Při zvolení této konfigurace (kombinace komerčních síťových střídačů s hybridními) je jedním z hlavních přínosů flexibilita systému a možnost zvolení priorit pro inteligentní rozdělení energie. Priority jsou přednastaveny v následujících pracovních režimech:

Režim vlastní spotřeby (Priority: Spotřeba > Akumulátor > veřejná síť)

Nastavení vhodné v případě vysokých nákupních cen energie a zároveň nízkých výkupních cen. Prioritou je nejprve pokrýt vlastní spotřebu, poté nabít akumulátory a až na posledním místě poslat vyrobené přetoky do sítě.

Režim EPS – off-grid (Priority: Spotřeba > Akumulátor)

V případě výpadku veřejné sítě jsou napájeny záložní zařízení (nouzový zdroj) prostřednictvím fotovoltaiky a akumulátoru. Aktuální spotřeba je tedy nejvyšší prioritou a až poté jsou zpět dobíjeny akumulátory.

Režim priorita dodávání vyrobené energie do sítě (Priority: Spotřeba > síť > akumulátor)

Režim vhodný v případě vysokých výkupních cen energie. Vyrobená energie nejprve pokryje vlastní spotřebu a poté pošle vyrobené přebytky do veřejné sítě. Až v poslední řadě je dobíjen akumulátor.

Režim zálohy (Priority: Spotřeba > Akumulátor > síť)

Režim zálohy je vhodný pro oblast s častými výpadky sítě. V tomto režimu je udržován akumulátor na relativně vyšší úrovni nabití pro případ nouzových odběrů při výpadku. Rozdíl oproti režimu „vlastní spotřeba“ je, že střídač v režimu vlastní spotřeby přejde bez fotovoltaické energie do režimu nečinnosti a stav nabití akumulátoru je roven minimálnímu stavu nabití, naopak v režimu zálohy střídač přejde do pohotovostního režimu, aby byl schopný pokrýt neočekávané výpadky energie.

Režim vyrovnání špiček (Peak Shaving)

Režim pro vykrývání špiček „Peak Shaving“ umožní snížit rezervované kapacity u distributora elektrické energie a tím snížit paušál za rezervovanou kapacitu a náklady spojené s překročením maxim. Špičkové odběry jsou pokrývány primárně z fotovoltaiky a sekundárně z akumulátorů, nebo jejich kombinací. V době mimo předpokládané špičky není dovoleno vybíjet akumulátor. Zároveň lze nastavit nabíjení ze sítě.