GBC SERVIS – PODPORA – FAQ

UPOZORNĚNÍ!

Servisní podpora je poskytována pouze obchodním partnerům GBC Solino. Tel. ani e-mail kontakt není určen pro koncové vlastníky FVE systémů.

PODPORA PŘI KONFIGURACI SYSTÉMU, ZPROVOZNĚNÍ, DOTAZY NA KOMPATIBILITU   E-mail: support@gbc-solino.cz

HOTLINE PRO SERVISNÍ ÚČELY  Tel: +420 581 031 220; +420 585 312 916   E-mail: servis@gbc-solino.cz

FAQ – HARDWARE STŘÍDAČE

Jaký typ SolaX Donglu je kompatibilní s Vaším střídačem značky SolaX?

Vlastníte střídač značky SolaX a váháte, jaký Dongle pro komunikaci je k němu kompatibilní? Máme pro vás řešení!

Sejměte ochrannou krytku od konektoru pro Dongle a zkontrolujte tvar.

1) Pokud objevíte prohlubeň s USB portem, pak pro Vás je vhodný typ BÍLÉHO Donglu Pocket WiFi 2.0 – obj. kód (B-210-1000)

2)  Pokud objevíte černý plastový nástavec s USB portem pak pro Vás je vhodný ČERNÝ typ Donglu Pocket WiFi 3.0 – obj. kód (B-210-1014)

Určení dle produktového kódu pro X3-Hybrid G4

Funkce External ATS

Pokud chcete mít EPS výstup střídače stále pod napětím, nastavte si prosím v Advanced menu funkci External ATS na Disable.

Hybrid G4 FW 1.40/1.41 a vylepšené funkce pro vzdálené vypínaní – regulace 0/100%

Nově ve střídači SolaX hybrid G4 je přidána funkce pro úpravu logiky nouzového odpojení střídače od sítě známe jako SHUT DOWN funkce neboli regulace 0/100%. Nyní si lze volit ze 3 režimů:

1. Funkce pro silové odpojení baterie a střídače – při bezpotenciálovém spojení pinu 1+2 na portu COM dojde k odpojení stykače master baterie / BMS a tím odpojení bateriového systému od střídače a zároveň silové odpojení střídače od distribuční sítě

Nastavení provedete následovně: advanced menu – shut down – function control – use COM

Zapojení:

2. Funkce silového odpojení střídače od sítě, zachování nabíjení baterie

Tato funkce se nachází na portu SHUT ve střídači a pinu 4+6, při bezpotenciálovém spojení těchto pinů dojde k silovému odpojení střídače od distribuční sítě, ale funkce nabíjení baterie je zachována.

Nastavení: advanced menu – shut down – wait charge mode – Enable

Zapojení:

3. Funkce silového odpojení střídače od sítě, nevyužívání baterie

Tato funkce se nikterak nemusí nastavovat ve střídači a je defaultně aktivní na portu SHUT a pinu 4+6 při bezpotenciálovém spojení. Při aktivaci této funkce se střídač silově odpojí od distribuční sítě a také nedobíjí baterii.

Zapojení:

FAQ – NASTAVENÍ STŘÍDAČE A JEHO KOMPONENTŮ

Aging mode SolaX hybrid G4

Po připojení Vašeho černého 3.0 wifi donglu, se na střídači objevuje hláška „Aging mode“ a střídač nepracuje? Známe řešení!
Prosím restartujte celý systém tak, aby střídač přešel do běžného režimu. (odpojení střídače od distribuční sítě, přepnutí DC switche do polohy OFF, vypnutí hl. jističe na bateriích)  

Po restartu celého systému nahrajte nejnovější FW do vašeho vybraného černého 3.0 wifi modulu.

Postup naleznete níže:

1.Stáhněte si nejnovější firmware pro černý wifi dongle zde >>
2.Rozbalte stažený soubor
3.Připojte se notebookem na vysílaný signál wifi donglem („wifi_Sxxxxxxxxx“)
4.Otevřete prohlížeč a zadejte IP adresu 5.8.8.8 pokud wifi dongle neodpovídá tak 192.168.10.10
5. Zadejte přihlašovací údaje: username: admin, Password: registrační číslo donglu (Sxxxxxxxxx), u starších modelů admin
6.V záložce System zmáčkněte tlačítko „choose file“ a vyberte stažený a rozbalený soubor z kroku 2

7. Zmáčkněte tlačítko start

Po nahrání nejnovějšího firmwaru wifi donglu, střídač přejde do běžného pracovního režimu.

Jak nastavit správnou hodnotu komunikace mezi elektroměrem Chint DTSU 666 a střídačem SolaX G4

Ke stažení >>  NAV_CHINT_SOLAX_G4

 

Jak nastavit MODBUS knihovnu pro SolaX G4

Ke stažení >>  NAV_MODBUS_SOLAX_G4 (EN)

Funkce External ATS

Pokud chcete mít EPS výstup střídače stále pod napětím, nastavte si prosím v Advanced menu funkci External ATS na Disable.

Nově ve střídači Solax Hybrid G4 je implementována funkce Pgrid Bias, která byla speciálně vyvinuta pro český trh v závislosti na typu smlouvy PP a preferencích vlastníka FVE.

 • Pgrid Bias = DISABLE – střídač reguluje na přesně nastavenou hodnotu.

Příklad: Export Control = 0 W a Pgrid Bias = DISABLE. V této kombinaci nastavení bude střídač regulovat na 0 W, ale může se stát, že při náhlém požadavku na dokrytí velkého množství energie – např. sepnutí topné spirály si střídač vezme na pár okamžiků energii ze sítě, než plně dokryje tuto zátěž. Analogicky platí i v opačném případě, že při rozepnutí této vysoké zátěže střídač může poslat malé množství energie do DS, než doreguluje na 0 W.

Závěr: Toto nastavení se hodí pro zákazníky, kteří mají povolený přetok do sítě a jsou ochotni akceptovat občasnou spotřebu ze sítě v důsledku rychlého sepnutí vysoké zátěže, pokud mají nastavený Export Control = 0 W. V ostatních případech, kdy Export Control = jakákoliv kladná hodnota by mělo být Pgrid Bias také nastaveno na DISABLE.

 • Pgrid Bias = INVstřídač stále odebírá ze sítě cca 40 W

Příklad: Export Control = 0 W a Pgrid Bias = INV. V této kombinaci nastavení bude střídač stále odebírat (spotřebovávat) energii ze sítě cca 40 W tak, aby při náhlém rozpojení vysoké zátěže eliminoval poslání energie do DS, jelikož si střídač tímto odběrem tvoří tzv. rezervu pro tento možný přetok.

Závěr: Toto nastavení se hodí pro zákazníky, kteří nemají povolený žádný přetok do sítě. Efektivněji toto nastavení funguje za použití originálních měřících proudových traf.

 • Pgrid Bias = GRID – střídač stále posílá do sítě cca 40 W

Příklad: Export Control = 0 W a Pgrid Bias = GRID. V této kombinaci nastavení bude střídač stále posílat do sítě cca 40 W tak, aby pří náhlém sepnutí vysoké zátěže např. topné spirály nedošlo ke krátkému odběru energie z DS, než střídač plně dokryje tuto zátěž.

Závěr: Toto nastavení se hodí pro zákazníky, kteří sice mají povolenou dodávku do sítě, ale chtějí mít nastavený Export Control = 0 W a zároveň nechtějí, aby si střídač na krátkou chvíli bral energii z DS v případě náhlého sepnutí vysoké zátěže. 

                        

Potřebujete zjistit aktuální verzi ve vašem SolaX hybridním střídači 4. generace?

Máme dvě možnosti, jak zjistit aktuálně nainstalovanou verzi v hybridním střídači značky SolaX 4. generace:

 • Přímo z displeje v menu střídače a sekci about, následně zvolím internal code viz.

První dvojčíslí (27) nám zobrazuje verzi DSP v našem případě 1.27 a poslední dvojčíslí (26) verzi ARM v tomto případě 1.26

·         Lokálním připojením SolaX cloud aplikace v mobilním zařízení.

Postup:

1. Na mobilním zařízení se připojte k vysílané wifi síti střídače, která má tvar „wifi_Sxxxxxxxxx“

2. Otevřete aplikaci SolaX Cloud a lokální připojení

3. Naskenujte / vyplňte registrační kód vašeho wifi donglu

4. Vpravo dole zvolíte ikonu „data“ a pak about, následně se vám zobrazí verze DSP a ARM

Řešení pro vzdálené vypnutí u jednotlivých typů střídačů SolaX

Ke stažení >>  NAV_SOLAX_Reseni-pro-vzdalene-vypnuti (CZ)

FAQ – EVC NABÍJEČKA SOLAX

Připojení dvou SolaX nabíječek ke střídači

Potřebujete ke svému SolaX střídači připojit 2x SolaX nabíječky gen.2?

Nově SolaX nabíječky gen.2 podporují vzájemné datové propojení mezi sebou pro sdílení informací o předávacím místě.

Nutnou podmínkou pro tento paralelní režim je dodržení stejných výkonových variant a také FW ve verzi 1.12 a výše

Schéma zapojení:

 1. Varianta propojení přímo do střídače

Datově se nabíječky propojují přes zelenou svorkovnici, která se nachází na spodní straně nabíječky u silových kontaktů a to následovně: Z primární nabíječky (která je připojena ke střídači) port RS 485-2 A + RS485-2 B na sekundární nabíječku na port RS 485-1 A + RS485-1 B. Ke střídači je připojena primární nabíječka buď pomocí RJ45 portu případně přes RS 485-1 A + RS 485-1 B

 1. Varianta připojení s CT

Také lze připojit k nabíječce její vlastní měření a řídit dle primární nabíječky i tu sekundární. Na primární nabíječku se připojí vlastní měření buď do RJ 45 (pro CT nebo elektroměr) případně na RS485-1 elektroměr.  Nabíječky mezi sebou se propojí následovně: z primární RS 485-2 A + RS485-2 B na sekundární nabíječku na port RS 485-1 A + RS485-1 B Schéma zapojení pak vypadá takto:

Nastavení:

Nastavení se provádí pouze na primární nabíječce a to následovně:

Parallel function – ENABLE

Power ratio : 1:1 (pozn. Slouží k dělení energie pokud jsou v provozu obě nabíječky zároveň a je vyčerpána kapacita sítě)

FAQ – DATAHUB 1000

DataHUB 1000 a ošetření chyby při výpadku komunikace

V defaultním nastavení DataHUB1000 neošetřuje stav, kdy se rozpadne komunikace a je nastaven export control.

Pokud chci, aby střídače přestaly pracovat při výpadku komunikace buď s DataHUB1000 nebo výpadku komunikace elektroměru musím provést následující nastavení:

Modbus opcode: Write single register

Register start adress: 6152

Number of registres: 1

Value of write operation: 1

Modbus opcode: Write single register

Register start adress: 6153

Number of registres: 1

Value of write operation: 1

FAQ – SOLAX CLOUD

Jak připojit wifi Dongle na SolaX Cloud ?

Máme dvě možnosti, jak připojit wifi Dongle do SolaX cloudu

 1. Pomocí notebooku a webového rozhraní
 • Připojený dongle ke střídači vysílá wi-fi síť s názvem „wifi_Sxxxxxxxxx“ (Sxxxxxxxxx je registrační číslo donglu)
 • Na tuto síť se připojit pomocí notebooku v sekci připojení k wi-fi síti daného modelu notebooku
 • Otevřít internetový prohlížeč a vložit do URL řádku vyhledávače adresu: 5.8.8.8, pokud dongle nereaguje použít adresu 192.168.10.10

 • Uživatelské jméno: admin,

Heslo: registrační číslo modulu mající formát „Sxxxxxxxxx“

·         Vybrat SSID sítě, ke které chceme dongle připojit + zadání hesla dané wifi sítě. Následně stisknout tlačítko „save“

 • Po proběhlém restartu je wifi dongle připojen na danou síť, můžeme zkontrolovat opětovným přihlášením do daného dongle dle předchozích pokynů, a zkontrolovat, zda-li byla donglu přidělena IP adresa v položce IP adress.
 1. Pomocí aplikace v mobilním telefonu
 • Stáhnut aplikaci SolaX cloud z App store nebo Google play
 • Vytvořit / mít vytvořený účet koncového zákazníka
 • V položce account zvolit wifi connection
 

·        Naskenovat / vypsat registrační číslo donglu

·  Vypsat / vybrat wi-fi síť, ke které chci střídač
připojit

·         Zmáčknout tlačítko další

·         Hotovo 🙂

Pozn. Wifi dongly podporují pouze 2,4GHz sítě s WPA2 šifrováním, název sítě by neměl obsahovat českou diakritiku, na mobilním zařízení je nutné mít zapnuté polohové údaje + data.

FAQ – BATERIE

Jak se starat o baterie Triple power v zimním období?

V zimním období vyrobená energie ze slunce není příliš vysoká a střídač v Self-use módu primárně dokrývá spotřebu domácnosti a již mu nezbývá dostatečné nebo žádné množství energie na dobíjení svých baterií. Baterie stále komunikují se střídačem – podávají mu informace o hladině SOC, úrovni napětí a dochází tím tak k postupnému vybíjení baterií i pod nastavenou hladinu SOC. Střídač automaticky dobije baterie pokud klesne jejich SOC na kritickou úroveň 5% zpět na nastavenou hladinu SOC (např. 10%) a toto hluboké cyklické podbíjení baterií může vést ke krácení jejich životnosti. V zásadě zde máme tři možnosti, jak se o baterii starat tak aby nedocházelo k tomuto nepříznivému jevu.

 1. Zvýšení minimální hodnoty SOC v self use módu z defaultních 10% alespoň na 20%, případně také můžete zapnout dobíjení baterií ze sítě v nočních hodinách na stanovenou úroveň. V nastaveném nabíjecím okně pro baterie je spotřeba vykrývána ze sítě.

 1. Přepnutí střídače do Back up módu, kde se střídač chová stejně jako v self use módu, ale dochází k vybíjení baterií pouze na 30% hladiny SOC. Případné nastavení nabíjecího okna pro baterie stejně jako v self use módu.
 1. Dobití baterií alespoň na 60% hladiny SOC a vypnutí baterií jejich tlačítkem + hlavním jističem na baterii. Úroveň SOC baterií 60% a výše je bezpečná skladovací hodnota pro přečkání nepříznivého zimního období, tak aby bylo možné je bez problému použít v příznivějším období pro FVE. Střídač není potřeba dále nikterak přenastavit pro použití bez baterie.

Pozn.: Vynucené nabití baterií lze jednoduše zapnout v manual módu v položce „forced charge“, po dobití baterií na požadovanou SOC úroveň zpět přepnout do self use módu.  

Koupili jste si baterie s označením T30 a hodláte je využívat i v prostředí, kde teplota klesá pod 10℃? Pak si v advanced menu střídače aktivujte položku „battery heating“ a následně nastavte časové rozmezí, kdy se má baterie předehřívat. V tomto nastaveném časovém rozmezí, pokud dojde k poklesu teploty na článcích se u baterie automaticky aktivuje předehřev. Vlastní spotřeba předehřevu jedné baterie je 160W. Dobré také je mít nastavenou minimální úroveň vybití baterie SOC na 20% z následujícího důvodu.

Zejména v zimních měsících můžeme občas pozorovat náhlý propad SOC kapacity baterií např z 30% na 15% atd. Tento jev samozřejmě může mít mnoho příčin.

Jedním a velice častým důvodem je to, že baterie v zimních měsících neprovádí celé cykly, tj. nenabíjí se na 100% a pak následně nevybije do své minimální nastavené hranice SOC, ale funguje v tzv. part cyklech tj. baterie se o pár % nabije a následně vybije do nastavené minimální hranice SOC. Tyto tzv. part cykly mají vliv na finální dopočítání SOC baterie jelikož technologie LiFePo4 je velice tvrdým zdrojem a úroveň napětí mezi plně nabitou a vybitou baterií je velice nízká viz. Přiložený graf:

Z výše uvedeného grafu je patrné, že SOC baterie je vypočítáván jak na základě napětí, tak i teploty baterií a během užívání baterie se mění jak teplota na samotné baterii, tak i teplota okolí a v této závislosti roste případně klesá napětí na baterii, ale SOC může zůstat stále stejné při nepoužívání baterie. To může vést k nepřesnému skutečnému vypočítávání SOC baterie. Proto je dobré, aby na baterii probíhaly celé cykly ke korektnímu dopočítávání SOC alespoň několikrát za měsíc. 

Chystáte se přidat novou baterii do Vašeho stávajícího systému? Pak je potřeba dodržet pár pravidel pro přidání nové baterie tak, aby celý systém fungoval správně.

 • Sjednocení SOC stávajícího bateriového úložiště s novou baterií. Nová baterie přichází před nabita na cca 40-45% SOC a je nutné takto sjednotit i stávající bateriové úložiště. K tomuto účelu nám slouží manuální režim ve střídači a jeho dva stavy Forced charge / Forced disscharge. (vynucené nabití / vybití baterie) na základě stavu vašeho stávajícího úložiště zvolím příslušný režim. Pozor při tomto režimu je nutné hlídat požadované SOC baterií jelikož střídač v tomto režimu nuceně nabíjí / vybíjí baterie bez nastavení jejich SOC hladin.

 • Další možností, jak tohoto stavu dosáhnout je, pokud má střídač novou verzi FW 1.27/1.29 a vyšší, existuje v advanced menu střídače položka Extendet BAT FUNC, při aktivaci této položky dojde k tomu, že střídač si hlídá po dobu 3 dnů své stávající bateriové pole nabité na hladinu SOC 45% tak, aby bylo možné při příjezdu na místo připojit novou baterii. Z výše uvedeného je patrné, že tato funkce se musí zapnout alespoň den předem před chystaným přidáním baterie.
 • Sjednocení FW celého bateriového úložiště. Nová baterie má většinou vyšší verzi FW než stávající bateriové úložiště. Proto je dobré tento FW sjednotit přes update na střídači. FW k danému typu baterie je na vyžádání.
 • Nová baterie by měla mít stejnou teplotu jako stávající úložiště a není vhodné připojovat baterii s nižší/vyšší teplotou.
 • U baterií typu T58 je doporučeno se držet stejné verze baterií jako má celé bateriové úložiště tedy celé V1 nebo V2.

Kompatibilita T58 V1 a V2

Máte na své instalaci pořízené baterie s názvem T58 bez jakéhokoliv označení a hodláte toto bateriové úložiště rozšířit?

V současné době jsou na trhu dva modely baterií T58 a to:

 • Bez označení – V1
 • Zřetelně označené na štítku – V2

Případně lze verzi baterie rozeznat pomocí sériového čísla a to následovně: zajímá nás pátá pozice v sériovém čísle.

 • xxxxAxxxxxxxxx jedná se o master V1
 • xxxxBxxxxxxxxx jedná se o slave V1
 • xxxxExxxxxxxxx jedná se o master V2
 • xxxxFxxxxxxxxx jedná se o slave V2

Pokud se chystáte rozšířit původní bateriové úložiště řady V1 (baterie nejsou zřetelně označeny, případně mají v sériovém čísle na páté pozici A – pro master, B – pro slave) o nové baterie s označením V2 (mají v sériovém čísle na páté pozici F – pro slave) tak tato kombinace je sice povolená a funkčnost systému je zaručena, ale výrobce tuto kombinaci nedoporučuje z důvodu např. nemožného FW upgradu připojených nových baterií.

Další kombinace jako master baterie V2 (zřetelně označena na štítku) se slave bateriemi V1 je možná bez dalšího omezení.

Označení Master baterie T58 V1:

SČ: xxxxAxxxxxxxxx master V1

 

Označení Slave baterie T58 V1:

SČ: xxxxBxxxxxxxxx slave V1

 

Označení Master baterie T58 V2:

SČ: xxxxExxxxxxxxx master V2

 

Označení Slave baterie T58 V2:

SČ: xxxxFxxxxxxxxx slave V2

Nemáte plně nabitou baterii a přesto dodáváte do distribuční sítě?

Nejpravděpodobnějším a nejčastějším důvodem je nízká teplota baterie t[°C].

Je všeobecně známo, že baterie nemají rády nízké teploty a u Triple power T58/T30 tomu není jinak. Abychom mohli baterii používat na maximum je zapotřebí jí dát teplotní komfort. V ideálním případě hovoříme o +20°C. Při této teplotě se baterie nabíjí plným výkonem. Naopak při plusových hodnotách avšak blízkých 0°C bude nabíjecí výkon v řádu desítek či nízkých stovek Wattů. Nabíjecí výkon baterie je nízkou teplotou omezen, tím vznikají přetoky a nechtěné dodávání do DS na úkor akumulace vlastní vyrobené energie. Uvedené výkonové omezení je dáno fyzikálními vlastnostmi, stavbou a chemií všech baterií LiFePO4.

Teplota vyčtená v Solax Cloudu může zkreslovat a být až o 4°C vyšší od reálné teploty článků. Měření probíhá v horní části baterie, kde je elektronika, která se zahřívá a ne přímo na článcích. Podobně tomu je s procentuální hodnotou stavu nabití (% SoC). Hodnota je dopočítávána a je taktéž závislá na teplotě článků. Tak mohou vznikat grafické propady v % SoC, které jsou jen výsledkem změny napětí a změny teploty baterie a jejího okolí.

 

Pro maximální výkon z baterie (vybíjení), je hraniční teplota baterie nižší a je možné ji plně vybíjet i při teplotě +10°C. S každým dalším snížením teploty dochází k výkonovému omezení.

Další možnou příčinou nízkého nabíjecího/vybíjecího výkonu baterií může být nevybalancování článků, které vzniká při delší nečinnosti případně necyklování baterií.

PROGRAMY KE STAŽENÍ

Software pro nastavení střídačů InfiniSolar:

Software ke stažení >> zde

Software pro střídače SolaX Power:

Aktualizace střídače SolaX

Aktualizace firmwaru střídače na verzi 1.39/1.40Upgrade se provádí z důvodu optimalizace a úprav implementace nových vlastností z předešlých aktualizací.

Software ke stažení >> zde

Aktualizace firmwaru střídače na verzi 1.27/1.29 – rozšíření vlastností střídače, podpora komunikace s EV Charger.

Software ke stažení >> zde

Aktualizace firmwaru wallboxu na verzi 1.12, která umožňuje komunikaci pro měření mezi střídačem a wallboxem viz. Manuál EV chargeru str. 25-27.

Software pro wallboxy Solax Power zde>>

Požadavky pro USB flash disk:

 1. Formát FAT32
 2. Velikost disku maximálně 32GB
 3. Vytvořená složka s názvem „update“ kde bude zkopírována rozbalená složka ARM s firmwarem