GBC NOWOŚĆ – FAQ TOU SolaX

Falowniki hybrydowe SolaX i tryb pracy TOU – Time of Use

Do falowników hybrydowych SolaX i SolaX Cloud dodano nowy tryb pracy: TOU – Time of Use

Ten tryb pracy optymalizuje działanie instalacji fotowoltaicznej w oparciu o ustawione scenariusze w określonych przedziałach czasowych.

TOU pozwala użytkownikom ustawić zachowanie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z różnymi scenariuszami w określonych przedziałach czasowych, takich jak weekendy, dni powszednie, święta, dzięki czemu praca falownika jest bardziej wydajna.

Na tę chwilę ustawienie trybu pracy TOU jest możliwe z falownikami:

Wyżej wymienione falowniki musza mieć najnowszą wersję FW zarówno falownika, jak i modułu komunikacyjnego.

Ustawienie trybu:

Falownik:

1. Przełącz falownik do trybu pracy TOU

SolaX cloud:

2. Przełącz SolaX Cloud na wersję V5

3. Naciśnij ikonę TOU

4. Naciśnij opcję aktywacja (1) i Add (2) dla dodania scenariusza

  • Wpisz własną nazwę do TOU1
  • Wybierz falownik, dla którego chcesz ustawić scenariusz
  • Wybierz okres czasowy
  • Wybierz czas powtarzania

Dla założenia nowego trybu pracy w TOP wybierz ikonę „+“ wprawo na stronie

  • Wpisz czas rozpoczęcia trybu pracy
  • Wybierz żądany tryb pracy falownika

5. Zapisz ustawione scenariusze

  • Zaznacz wybrany scenariusz
  • Naciśnij Submit

Następnie zostanie wyświetlone okno z informacją o przesłaniu ustawień do falownika

Falowniki hybrydowe SolaX i tryb pracy  – Time of Use

Do falowników hybrydowych SolaX i SolaX Cloud dodano nowy tryb pracy: TOU – Time of Use

Ten tryb pracy optymalizuje działanie instalacji fotowoltaicznej w oparciu o ustawione scenariusze w określonych przedziałach czasowych.

pozwala użytkownikom ustawić zachowanie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z różnymi scenariuszami w określonych przedziałach czasowych, takich jak weekendy, dni powszednie, święta, dzięki czemu praca falownika jest bardziej wydajna.

Na tę chwilę ustawienie trybu pracy jest możliwe z falownikami:

Wyżej wymienione falowniki musza mieć najnowszą wersję FW zarówno falownika, jak i modułu komunikacyjnego.