GBC NOVINKA – FAQ TOU SolaX

Hybridní střídače SolaX a pracovní režim TOU – Time Of Use

Nově v hybridních střídačích značky SolaX a také v SolaX cloudu přibyl
nový pracovní režim: TOU – Time of Use (doba pracovního režimu). 

Tento pracovní režim přináší optimalizaci chodu Vaší FV elektrárny na základě Vámi předpřipravených scénářů v definovaných časových obdobích.

TOU umožňuje uživatelům nastavit chování FV elektrárny podle různých scénářů v definovaných časových období, jako jsou víkendy, pracovní dny, svátky, a tím více zefektivnit práci Vašeho střídače.

V současné době je podporováno nastavení pracovního režimu TOU následujícími střídači:

Výše uvedené střídače musí obsahovat poslední FW jak střídače,
tak i komunikačního modu.

Nastavení režimu

Střídač:

1. Přepněte střídač do pracovního režimu TOU

SolaX cloud:

2. Přepněte Váš SolaX cloud na V5 verzi

3. Zvolte ikonu TOU

4. Zvolte možnost aktivace (1)
a Add (2) pro přidání scénáře

  • Přidejte si vlastní název k TOU 1
  • Vyberte střídač, pro který chcete scénu nastavit
  • Zvolte časový horizont
  • Zvolte dobu opakování

Pro vytvoření nového pracovního režimu v TOU zvolte symbol „+“ v pravé části stránky

  • Zadejte čas, kdy chcete, aby se pracovní režim spustil.
  • Vyberte požadovaný pracovní režim střídače

5. Nastavené scény uložte

  • Zaklikněte požadovanou scénu
  • Zvolte Submit

Následně se Vám zobrazí stavové okno s informací o předání nastavení střídači