GBC NOWOŚĆ – Falowniki asymetryczne Fronius

Firma Fronius wchodzi na rynek
z falownikami asymetrycznymi

Funkcja wyjścia asymetrycznego w falownikach Fronius

Czym są falowniki asymetryczne?

Wraz z nową aktualizacją oprogramowania wersji 1.32.X przychodzi niesamowita innowacja dla falowników Fronius Symo GEN24 i Fronius Symo GEN24 Plus – symetria.

Funkcja ta jest przeznaczona dla trójfazowych systemów z pomiarem po fazach i umożliwia efektywny podział wytworzonej energii elektrycznej do poszczególnych faz zgodnie z rzeczywistym zużyciem.

Twoi klienci mogą teraz cieszyć się następującymi korzyściami:

  • Szybszy zwrot z inwestycji: optymalizacja podzielenia energii zwiększa efektywność a tym szybszy zwrot z inwestycji.

  • Większa konsumpcja własna: więcej wyprodukowanej energii elektrycznej pozostaje w domu co zmniejsza zależność od zewnętrznych dostawców.

  • Minimalne zużycie energii z sieci: Dzięki podzieleniu energii po fazach minimalizuje potrzebę pobierania energii elektrycznej z sieci, co skutkuje dalszymi oszczędnościami.

Ta innowacja przynosi nie tylko postęp technologiczny,
ale także realne korzyści finansowe dla klientów.

Zwiększone zużycie własne

Dzięki asymetrycznemu układowi system fotowoltaiczny jest maksymalnie wykorzystywany i nie marnuje światła słonecznego, co prowadzi do większej efektywności, zwiększonego zużycia własnego i lepszego zwrotu z inwestycji.

Szybszy zwrot inwestycji

Tańsza energia fotowoltaiczna zapewnia większą niezależność od sieci energetycznej. Dzięki funkcji asymetrii dostępnej we wszystkich modelach Fronius Symo GEN24 i Fronius Symo GEN24 Plus, użytkownicy mogą korzystać z niedrogiej energii słonecznej, gdy tylko jest to możliwe.

Prawidłowa moc dla każdej fazy

Asymetria zapewnia, że wyprodukowana energia słoneczna jest rozdzielana nierównomiernie między wszystkie trzy fazy, a falownik inteligentnie dostosowuje się do rzeczywistych wymagań zużycia każdej fazy.

Technologia

W niektórych regionach z sieciami trójfazowymi energia elektryczna jest rozliczana oddzielnie dla każdej fazy.

Jeśli falownik rozdziela energię równomiernie między wszystkie trzy fazy, może to prowadzić do niepożądanych przepływów energii z powrotem do sieci, nieefektywnego wykorzystania własnej produkcji, a nawet kosztownych zakupów sieci.

W przeciwieństwie do tego, przy asymetrycznym wytwarzaniu, energia elektryczna jest dostarczana dokładnie do fazy, w której jest potrzebna, co pozwala zoptymalizować wykorzystanie systemu fotowoltaicznego i zwiększyć własne zużycie.

Należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Moc na fazę jest ograniczona do 33% mocy znamionowej falownika.

  • Asymetryczna nie jest możliwa w systemach z więcej falownikami, które wykorzystują dynamiczne ograniczanie mocy.