GBC NOVINKA – Asymetrické střídače Fronius

Fronius přichází s Asymetrickými střídači

Funkce asymetrického výstupu u střídačů Fronius

Co jsou asymetrické střídače?

S novou aktualizací softwaru verze 1.32.X přichází úžasná inovace pro střídače Fronius Symo GEN24 a Fronius Symo GEN24 Plus – asymetrie.

Tato funkce je určena pro třífázové elektrické soustavy
s fázovým měřením a umožňuje efektivní rozdělení vyrobené elektřiny do jednotlivých fází podle aktuální spotřeby.

Vaši zákazníci nyní mohou využívat následujících výhod:

  • Vyšší návratnost investice: Optimalizací rozdělení energie se zvyšuje efektivita a tím i návratnost.

  • Větší vlastní spotřeba: Více vyrobené elektřiny
    zůstane v domácnosti, což snižuje závislost na externích dodavatelích.

  • Minimální spotřeba energie ze sítě: Díky přesnému rozdělení energie se minimalizuje potřeba odebírat elektřinu ze sítě, což přináší další úspory.

Tato inovace zákazníkům přináší nejen technologický pokrok, ale také reálné finanční výhody.

Zvýšení vlastní spotřeby

Díky asymetrickému rozvržení se fotovoltaický systém využíbá na maximum a žádný sluneční paprsek nepřijde nazmar, což vede k vyšší efektivitě využití solární energie, zvýšení vlastní spotřeby a lepší návratnosti investic.

Vyšší návratnost

Levnější fotovoltaická energie, přináší větší nezávislost na energii z veřejné sítě. Díky asymetrické funkci, která je součástí všech modelů Fronius Symo GEN24 a Fronius Symo GEN24 Plus, mohou uživatelé využívat cenově dostupnou solární energii vždy, když je to možné.

Správný výkon
pro každou fázi

Asymetrická výroba zajišťuje, že vyrobená solární energie je nerovnoměrně rozdělována mezi všechny tři fáze, přičemž střídač se inteligentně přizpůsobuje aktuálním požadavkům spotřeby v každé fázi.

Technologie

V některých regionech s třífázovými sítěmi se účtování elektřiny provádí zvlášť pro každou fázi.

Pokud váš střídač rozděluje výkon rovnoměrně mezi všechny tři fáze, může to vést k nežádoucím přetokům energie zpět do sítě, neefektivnímu využití vlastní produkce a dokonce k drahému nákupu elektřiny ze sítě. 

Naopak, při asymetrické výrobě se elektřina dodává přesně do té fáze, kde je zrovna potřeba, což umožňuje optimalizovat využití vašeho fotovoltaického systému a zvýšit vlastní spotřebu.

Mějte prosím na paměti následující body:

  • Výkon na jednotlivé fázi je omezen na 33 % jmenovitého výkonu střídače.
  • Asymetrická výroba není podporována v systémech s více střídači, které využívají dynamické omezování výkonu.