GBC SERVIS – REKLAMACE

OVĚŘENÍ STAVU VAŠÍ REKLAMACE

ID číslo najdete v hlavičce Vašeho reklamačního dokumentu:

Po zadání reklamačního čísla ID zjistíte:

 

 

Zboží bylo přijato a čeká na servis. 

 

POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE VÝROBKŮ SOLAX

1) Majitel FVE nahlásí poruchu instalační firmě.

2) Instalační firma provede diagnostiku, zkontroluje/opraví. Pro vyřízení reklamace je nutné nafotit (příp. natočit krátké video) minimálně:

 • Měření AC strany přímo na svorkách střídače (měřeno multimetrem)
 • Měření DC strany dokazující, že napětí z panelů a baterie vstupuje do střídače (měřeno multimetrem)
 • Foto chybové hlášky z displeje, STATUS
 • Foto štítku se sériovým číslem
 • Výrobce si vyhrazuje možnost vyžádat dodatečnou fotodokumentaci vázanou ke specifickému problému

3) Pokud instalační firma není schopna odstranit poruchu, kontaktuje servis GBC Solino na tel: 581 031 220 nebo na e-mailové adrese
servis@gbc-solino.cz s uvedeným registračním + sériovým číslem daného střídače/baterie a s krátkým popisem závady, viz. bod 2).

4) Servisní technik zajistí připojení střídače do SolaX cloudu.

5) Majitel FVE doplní informace a vyplní reklamační protokol, viz níže:

 • Počet modulů a zapojení stringů
 • Popis použitých modulů, střídačů, baterií, jejich typ, výkon
 • Datum instalace, zprovoznění systému
 • SN (výrobní čísla ze štítků) veškerého příslušenství. Baterie, EPS, WIFi, v případě SOLAXU přidat registrační číslo atd.
 • Eventuálně foto z instalace
 • Detailní popis závady (případně popis testování, foto chybových hlášení zařízení…)
 • Kontaktní osoby

Všechny dokumenty prosíme zasílat výhradně na adresu servis@gbc-solino.cz, a pokud se produkt posílá, přiložit je i do zásilky.

6) GBC servis rozhodne o dalším postupu.

 • Výměna zařízení za nové – RMA (v případě jasného prokázaní)
 • Demontáž a odeslání na test do servisu GBC solino
 • Nabídka opravy

7) Informace o přijatých zakázkách a reklamacích získáte:

Při nedodržení výše uvedených bodů dochází k prodlužování procesu schválení reklamací. Vadnou součást systému v žádném případě nedemontujte, ale ponechejte na místě. Střídač nechejte, pokud možno, zapnutý a připojený k síti z důvodu vzdálené kontroly výrobcem.

Vadnou součást prosíme nezasílat na náš sklad! Pokud zařízení bude demontováno a rovnou posláno na adresu firmy bez jakékoliv konzultace a reklamačního protokolu, bude zásilka buď nepřevzata a vrácena zpět na Vaše náklady, nebo může být účtován poplatek za provedení diagnostiky.

Neúplné informace oddalují zahájení reklamace!

 

Pro nahlášení závady fotovoltaického zařízení prosíme vyplnit a odeslat následující formuláře:

Reklamační protokol >> zde

Oznámení závady fotovoltaického zařízení >> zde

Objednání servisního zásahu >> zde

Instalace programu TeamViewer pro potřeby servisního zásahu prostřednictvím zabezpečeného vzdáleného přístupu >> zde

Reklamační řád společnosti GBC Solino >> Reklamační_řád_GBC_Solino (CZ)