GBC SERVIS – REKLAMACE

POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE VÝROBKŮ SOLAX

1) Nahlášení poruchy majitelem FVE instalační firmě

2) Provedení diagnostiky, kontroly/opravy instalační firmou

3) Pokud instalační firma není schopna odstranit poruchu, kontaktuje na e-mailové adrese servis@gbc-solino.cz s uvedeným registračním + sériovým číslem daného střídače / baterie v textové podobě s krátkým popisem závady.

4) Zajištění připojení střídače do SolaX cloudu

5) Doplnění informací

  • Počet modulů a zapojení stringů
  • Popis použitých modulů, typ, výkon
  • Datum instalace, zprovoznění systému
  • SN (výrobní čísla ze štítků) veškerého příslušenství. Baterie, EPS, WIFi atd..
  • Eventuálně foto z instalace

6) GBC servis rozhodne o dalším postupu

  • Výměna zařízení za nové
  • Odeslání na test do GBC solino

7) Finální dořešení záležitosti

*Při nedodržení výše uvedených bodů dochází k prodlužování schvalování reklamací. Pokud zařízení bude rovnou posláno na adresu firmy bez jakékoliv konzultace, může být účtován poplatek za provedení diagnostiky.

 

Pro nahlášení závady fotovoltaického zařízení prosíme vyplnit a odeslat následující formulář:

Oznámení závady fotovoltaického zařízení >> zde

Pro objednání servisního zásahu (prosíme vyplnit a odeslat následující formulář) >> zde

Pro potřeby servisního zásahu prostřednictvím zabezpečeného vzdáleného přístupu Vám přinášíme možnost instalace programu TeamViewer >> zde