GBC FOTOVOLTAICKÉ  MODULY – VYBERTE VÝROBCE

Zdrojem fotovoltaického nebo zkráceně FV zařízení jsou fotovoltaické moduly.

Skládají se z velkého počtu solárních buněk. V každé jednotlivé buňce dochází k takzvanému fotoelektrickému jevu, kterým se sluneční světlo mění v elektrickou energii. Přitom lze rozlišovat různé druhy modulů: takzvané monokrystalické a polykrystalické modely.