GBC STŘÍDAČE SÍŤOVÉ – VYBERTE VÝROBCE

Fotovoltaické střídače síťové (on grid)

Fotovoltaické střídače síťové (on grid) přeměňují velmi nestabilní a měkké stejnosměrné napětí z fotovoltaických panelů a starají se o jejich optimální využití a nastřídání do rozvodné sítě s využitím tz. MPPT bodu. Dělíme je na jednofázové 230V AC ( jednotky kW) nebo třífázové od jednotek do typicky 100 kW v sítích 400V AC (mají vestavěný 3f.transformátor) nebo velké centrální střídače většinou stovky kilowatt. Tyto střídače využívají speciální napěťové hladiny např. 290V, 315V, 375V…. AC většinou vytvořené VN transformátorem nacházející se v jejich blízkosti. Tyto střídače se používají nejčastěji na velkých fotovoltaických elektrárnách. Napájecí napětí je stejnosměrné a může dosáhnout i k 1000V DC.

Ve světě obnovitelných zdrojů energie hrají fotovoltaické (PV) střídače klíčovou roli. Představte si je jako pracovité a inteligentní pomocníky, kteří se starají o to, aby energie zachycená sluncem našla svou cestu do našich domovů a firem co nejefektivnějším způsobem. Přeměna energie získané z fotovoltaických panelů na užitečnou elektrickou energii není jednoduchý úkol, a zde právě fotovoltaické střídače hrají svou nezastupitelnou roli. Tyto střídače se potýkají s poměrně náročnou výzvou. Musí totiž přeměnit velmi nestabilní a “měkké” stejnosměrné napětí, které fotovoltaické panely produkují, na střídavé napětí, které je kompatibilní s naší rozvodnou sítí. To by samo o sobě byl úctyhodný kousek, ale střídače jdou ještě dál. Díky použití technologie MPPT (Maximum Power Point Tracking) dokáží z fotovoltaických panelů vytěžit maximální možné množství energie. MPPT bod je v podstatě optimální pracovní bod, ve kterém fotovoltaické panely produkují nejvíce energie, a střídače se snaží tento bod najít a udržet se v něm. Na trhu se setkáváme s různými typy fotovoltaických střídačů, které se liší podle potřeb instalace. Jednofázové střídače s výstupním napětím 230V AC jsou ideální pro menší instalace, typicky v domácnostech, kde produkují několik kilowattů energie. Na druhé straně spektra najdeme třífázové střídače, které jsou vhodné pro větší projekty. Tyto střídače mohou být napájeny v sítích 400V AC a díky vestavěnému třífázovému transformátoru jsou schopné produkovat desítky až stovky kilowattů. V některých případech, zejména u velkých fotovoltaických elektráren, se používají centrální střídače. Tyto giganty mezi střídači mohou produkovat stovky kilowattů a jsou speciálně navrženy pro použití s vysokými napěťovými hladinami, jako jsou 290V, 315V nebo 375V AC. Tyto napěťové hladiny jsou obvykle vytvořeny pomocí vnějšího vysokonapěťového transformátoru, který se nachází v blízkosti střídače. Tato řešení jsou nejčastěji využívána v rozsáhlých fotovoltaických elektrárnách, kde je potřeba efektivně spravovat velké množství vyrobené energie. Je důležité si uvědomit, že napájecí napětí fotovoltaických panelů může být velmi vysoké, dosahující až 1000V DC. To klade vysoké nároky na bezpečnost a efektivitu fotovoltaických střídačů. Výběr správného typu střídače je proto klíčovým krokem při plánování jakékoli instalace fotovoltaického systému. Fotovoltaické střídače tedy představují nezbytný most mezi sluneční energií a naší každodenní potřebou elektrické energie. Díky jejich pokročilé technologii a schopnosti optimalizovat výkon fotovoltaických panelů můžeme lépe využívat obnovitelné zdroje energie a posunout se blíže k udržitelnější budoucnosti.