GBC STŘÍDAČE SÍŤOVÉ – VYBERTE VÝROBCE

Fotovoltaické střídače síťové (on grid)

Přeměňují velmi nestabilní a měkké stejnosměrné napětí z fotovoltaických panelů a starají se o jejich optimální využití a nastřídání do rozvodné sítě s využitím tz. MPPT bodu. Dělíme je na jednofázové 230V AC ( jednotky kW) nebo třífázové od jednotek do typicky 100 kW v sítích 400V AC (mají vestavěný 3f.transformátor) nebo velké centrální střídače většinou stovky kilowatt. Tyto střídače využívají speciální napěťové hladiny např. 290V, 315V, 375V…. AC většinou vytvořené VN transformátorem nacházející se v jejich blízkosti. Tyto střídače se používají nejčastěji na velkých fotovoltaických elektrárnách. Napájecí napětí je stejnosměrné a může dosáhnout i k 1000V DC.