GBC OHŘEV VODY SOLAR KERBEROS

ODBORNÝ VELKOOBCHOD FOTOVOLTAICKÝCH PRODUKTŮ

Solar Kerberos je schopný během dobrého slunečního dne uložit tolik energie do bojleru, kolik je běžná spotřeba 3-4 členné rodiny. V letním období potom může domácnost vystačit i 1 až 2 dny bez dalšího dohřevu. Podstatné k plnohodnotnému chodu je využití kapacity bojleru na 100% tím, že se sluncem ohřeje voda v bojleru až na 85°C. Ohřev ze sítě zůstává v tomto případě nastaven na 35-45°C minimální požadované teploty. V běžných dnech pak vystačí voda ohřátá sluncem, která v bojleru po sprchování nebo koupeli zůstává nad 50°C, tzn. nad nastavené hodnoty pro sepnutí síťové elektřiny. K odběru ze sítě dochází jen výjimečně při nadprůměrné spotřebě anebo častěji v zimním období s malým slunečním osvitem.

FV SYSTÉM PRO OHŘEV VODY

KERBEROS 315.B GSM / 320.B GSM / 320.H GSM

Fotovoltaické systémy pro ohřev užitkové vody Solar Kerberos série 315.H, 320.B, 320.H jsou vhodné do dotačního programu NZÚ.

Fotovoltaický systém Solar Kerberos pro ohřev TUV pracuje v samostatném ostrovním režimu – je galvanicky oddělený od sítě a proto není vyžadována registrace u distribuční společnosti. Přestože je Solar Kerberos určen primárně pro ostrovní provoz, umožňuje použít elektřinu ze sítě k dohřevu v době nedostatku slunečního svitu nebo zvýšených nároků na spotřebu TUV.

Fotovoltaický solární systém se zařízením SOLAR KERBEROS lze propojit prakticky s libovolným bojlerem, není nutné druhé speciální topné těleso.

Solar Kerberos je schopný během dobrého slunečního dne uložit tolik energie do bojleru, kolik je běžná spotřeba 3-4 členné rodiny. V letním období potom může domácnost vystačit i 1 až 2 dny bez dalšího dohřevu. Podstatné k plnohodnotnému chodu je využití kapacity bojleru na 100% tím, že se sluncem ohřeje voda v bojleru až na 85°C. Ohřev ze sítě zůstává v tomto případě nastaven na 35-45°C minimální požadované teploty. V běžných dnech pak vystačí voda ohřátá sluncem, která v bojleru po sprchování nebo koupeli zůstává nad 50°C, tzn. nad nastavené hodnoty pro sepnutí síťové elektřiny. K odběru ze sítě dochází jen výjimečně při nadprůměrné spotřebě anebo častěji v zimním období s malým slunečním osvitem.

 

 

Technický list a manuál ke stažení:

Aktuální dostupnost můžete zjistit zde >>

KERBEROS 330.H Compact / 330.H Compact GSM

 • integrovaný rozvaděč
 • GSM vzdálený monitoring
 • použitelný s libovolným typem bojleru (doporučeno 120 – 260 litrů)
 • nízké zatížení střešní konstrukce
 • možnost nastavení časového harmonogramu ohřevu
 • plně autonomní systém – funguje i při výpadku elektrické sítě
 • dotykový displej
 • měření vyrobené i spotřebované energie
 • efektivní ohřev TUV i v zimě
 • efektivní využití přebytků

 

Technický list a manuál ke stažení:

Aktuální dostupnost můžete zjistit zde >>

KERBEROS POWER 6000.B GSM

 • Výkonný off-grid ohřev vody
 • Modulární koncepce 3 x 2 kWp
 • Technologie sledování MPP v každém modulu
 • Pro zásobníky od 500 do 1000 litrů
 • Standardní topné těleso 2 – 2,5 kW / modul
 • LED indikace stavu
 • Přenos dat a nastavení přes RS485
 • WiFi komunikace možná

 

 

Technický list a manuál ke stažení:

Aktuální dostupnost můžete zjistit zde >>

Solar Kerberos je vybaven MPP regulací pro maximální účinnost. Srovnání technologií s MPPT a bez MPPT:

Systém ohřevu TUV fotovoltaikou je jednoduchý na montáž a nenáročný na údržbu; nepotřebuje oběhová čerpadla, izolované potrubí, přetlakové ventily a v zimě má díky lepšímu chlazení dokonce vyšší účinnost než v létě.

Systémem SOLAR KERBEROS lze využít sluneční energii i pro ostatní spotřebiče; dobíjet akumulátory např. pro LED osvětlení nebo s DC / AC měničem pro zálohování důležitých spotřebičů, jako jsou oběhová čerpadla kamen na tuhá paliva, plynové kotle, nouzové osvětlení.

VÝPOČET VOCMAX

Chcete vědět, zda jsou vaše vybrané panely vhodné pro vaše potřeby? Využijte tuto tabulku a porovnejte údaje podle technického listu panelů. Získáte tak jasné doporučení, zda jsou vybrané panely pro vaši instalaci optimální.

*Obnovením stránky vymažete zadaná data, přednastaví se opět vzorová.

!!! Pokud se vám místo výsledku objevuje “#HODNOTA “, použijte místo desetinné čárky při zadávání čísel desetinnou tečku!!!

Počet panelů – počet stejných, seriově řazených FV panelů
Voc (Open Circuit Voltage) – napětí naprázdno dle datasheetu (měřeno při +25°C)
Napěťový teplotní koeficient (Temperature Coefficient of Voc) – udává se buď v %/°C nebo v %/K, případně v mV/°C nebo mV/K (Najdete v datasheetu FV panelu. Vyplňte do příslušné kolonky, výsledek se zobrazí pod ní)
Výrobní tolerance FV panelu (Power Tolerance) – bývá zpravidla kladná, nebo udávaná v rozpětí +/-. Zapište pouze kladnou hodnotu
Nejnižší výpočtová teplota – (zadejte nejnižší teplotu, dosahovanou v místě instalace)

Vocmax – napětí naprázdno seriové kombinace panelů při započítání všech faktorů, které na ně mohou mít vliv. Toto mapětí musí být nižší než horní limity předepsané pro jednotky Solar Kerberos

Vyhovuje – vypočtená hodnota Vocmax je mezi limity vstupního napětí Solar Kerberos
Nevyhovuje – Vypočtená hodnota Vocmax je buď vyšší než je maximální dovolená hodnota vstupního napětí pro daný typ Solar Kerberos, nebo je naopak tak nízká, že systém nebude pracovat efektivně

KE STAŽENÍ