GBC BLOG – FV panely TOPCon – Nová éra efektivity solárních panelů

FV panely TOPCon – Nová éra efektivity solárních panelů

Solární energetika a FV panely TOPCon solární panely se stále vyvíjí a s příchodem technologie N-type TOPCon se otevírá nová kapitola v efektivitě a výkonu fotovoltaických panelů. Nedílnou součástí tohoto vývoje jsou výrobci solárních panelů jako NORD a Suntech, přinášející inovace, které mění pravidla hry.

Co je to N-type TOPCon?

FV panely TOPCon N-type neboli Tunnel Oxide Passivated Contacts je technologie, která používá tenkou vrstvu oxidu k pasivaci povrchů solárních článků. Tato vrstva snižuje rekombinaci nosičů náboje, a tím zvyšuje celkovou účinnost přeměny sluneční energie na elektrickou oproti starším panelům s technologií PERC. 

Díky využití křemíku typu N (TOPCon) nabízí tyto články řadu výhod, včetně nižší citlivosti k degradaci způsobené světlem a lepších teplotních koeficientů, což přispívá k vyššímu výkonu a delší životnosti.

Přínosy a aplikace

Technologie N-type TOPCon je především známá svou schopností dosahovat vyšší účinnosti než starší PERC články. To znamená, že solární panely s touto technologií mohou generovat více energie z každého čtverečního metru, což je zvláště výhodné pro instalace s omezeným prostorem. 

Náklady na výrobu článků N-type TOPCon jsou přibližně stejné jako u předešlé generace z důvodu velmi podobného výrobního procesu, a tedy výrobci článků nemusí výrazně investovat do nového výrobního procesu. 

Inovované články zastiňují starší PERC články ve všech zásadních ohledech počínaje zvýšenou účinností, která dosahuje až 25 %, dále sníženou degradací výkonu v průběhu životnosti panelu, nižším teplotním koeficientem a zvýšeným výkonem při nízkém osvitu. 

V neposlední řadě je také vhodnější pro bifaciální panely, protože článek je schopen zpracovat o 15 % více odrazového světla, a proto jsou panely využívající tuto technologii vhodné nejen pro pozemní konstrukce, ale i pro další instalace, kde bifaciální panely mají využití.

Nový standard pro rok 2024

S rostoucím tlakem na snižování emisí a přechod na obnovitelné zdroje energie je jasné, že fotovoltaické technologie budou hrát klíčovou roli. Již nyní je jisté, že FV panely s technologií N-type TOPCon se stanou novým standardem nejen pro rok 2024.

Nyní můžeme sledovat na trhu velice nízké ceny FV panelů, ale většinou se jedná právě o FV panely se starší technologií PERC, a tedy se jedná čistě o vyprázdnění skladů pro panely s technologií TOPCon, která postupně nahrazuje jednotlivé výrobní linky.

Vyšší účinnost, delší životnost, více výkonu na menší ploše,
TOPCon je o krok dál před staršími PERC panely.

V naší nabídce GBC Solino si  již dnes můžete vybrat panely s technologií TOPCon. Například od známého leadera Suntech lze aplikovat pro rodinné domy FV panel STP 435S-C54/Nshmtb+ v bifaciálním provedení (sklo-sklo) a s transparentní fólií. 

Tento FV panel dosahuje stejně nízké hmotnosti jako standardní panel, a to při identických mechanických vlastnostech s produktovou zárukou 25 let.

Ve vyšším výkonu pro projektové aplikace lze použít panel STP 570-580-C72/Nsh+, který je taktéž v bifaciálním provedení (sklo-sklo) s produktovou zárukou 15 let.

Velice zajímavé a moderní řešení doporučujeme od výrobce NORD HTechnology, od kterého nabízíme FV panel NORD EcoSeries DAS-DH108ND-450 SEE-THROUGH

Jedná se o residenční FV panel se známým výkonem 450 Wp, v bifaciálním provedení (sklo-sklo) s inovativní technologií TOPCon, včetně designových prvků jako černý rám a vlastnost See-Through, která skrze transparentní fólii nabízí průsvit přirozeného světla.

A tak FV panel zcela nezastíní svým rozměrem aplikaci například na terase či parkovacím stání, a navíc v provedení sklo-sklo disponuje vyšší odolností oproti konvenčním panelům s fólií.

Tento panel dodáváme s 25letou zárukou na produkt.

FV panel
NORD EcoSeries je dalším z řady produktů značky NORD HTechnology, která nabízí komplexní řešení systému s předností EcoModu, chytrého řízení EcoControl a vzájemné komunikace mezi fotovoltaickými panely, hybridními střídačibateriemiwallboxy, ale také boilery či tepelnými čerpadly.

Budoucí vývoj Fotovoltaických panelů

V blízké budoucnosti se se stále více očekává, že fotovoltaické panely (solární panely) budou ještě více efektivnější a levnější, než jsou v dnešní době, právě díky vývoji nových materiálů a technologií. Navíc se očekává, že fotovoltaické panely budou čím dál více integrovány do stavebního designu, takže budou používány i dalších místech, kde dnes nejsou běžné – jako například na fasádách budov, těžce dostupných střechách a nebo třeba i na silnicích.

Dalším krokem v budoucím vývoji fotovoltaiky bude zřejmě rozsáhlé využívání umělé inteligence k optimalizaci výroby elektrické energie z fotovoltaických panelů a jejich integrace do sítí elektrické energie. První náznaky se již začínají na trhu objevovat a přicházejí s inteligentními řídícími jednotkami.

V neposlední řadě se očekává, že fotovoltaická energie bude hrát velmi významnou roli při snaze o udržitelnější a ekologičtější způsoby výroby elektrické energie, což pomůže snížit emise skleníkových plynů a omezit závislost naší energetiky a celé společnosti na fosilních palivech. 

Princip fungování Fotovoltaických panelů

Fotovoltaika představuje inovativní metodu přímé přeměny slunečního záření na elektřinu, a to prostřednictvím využití fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Každá z těchto diod je nazývána fotovoltaickým článkem a běžně jsou spojovány do komplexnějších celků, známých jako fotovoltaické panely nebo solární panely.

V samotných článcích lze identifikovat dva hlavní typy – krystalické a tenkovrstvé. Krystalické články jsou vyrobeny na tenkých deskách polovodičového materiálu, zatímco tenkovrstvé články jsou přímo nanášeny na sklo nebo jiný substrát. V oblasti krystalických technologií dominuje křemík, a to v podobě monokrystalického nebo multikrystalického materiálu, přičemž jiné materiály jsou využívány spíše ve specifických aplikacích.

Co se týče tenkovrstvých technologií, existuje rozmanitá škála možností, zahrnující například amorfní křemík a mikrokrystalický křemík. Jejich kombinace, známá jako tandem, zahrnuje též tellurid kadmia a sloučeniny CIGS. S narůstajícím zájmem o obnovitelné zdroje energie a podporou v podobě dotací se výroba fotovoltaických panelů a systémů v nedávné době výrazně zdokonalovala. Tento trend nepochybně odráží snahu dosáhnout udržitelnějších energetických řešení a podporuje další rozvoj solární technologie ve prospěch ekologické budoucnosti.