GBC BLOG –  Nové standardy fotovoltaických modulů v roce 2023?

 

NOVÉ STANDARDY FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ V ROCE 2023? 

Pokud se rozhodneme pořídit fotovoltaickou elektrárnu v roce 2023, každému z nás určitě vyvstane otázka, s jakým typem FV panelu, potažmo s jakým výkonem mohu počítat v dalším roce? Co bude nový standard?

SMĚR VÝVOJE FV PANELŮ

S největším trendem v nákupu fotovoltaických modulů přichází společnost Longi jako jeden z největších světových výrobců s celkovou výrobní kapacitou více než 70 GW utváří zásadní směr vývoje FV fotovoltaických modulů a sází na velikosti článků se 182mm.

V případě společnosti Longi tvoří nyní hlavní produktové řady 54 půl-článkové FV panely o výkonu 415W nebo 132 půl-článkové FV moduly s vyšším výkonem 505W. Tento trend narůstajícího výkonu, spolu s navyšujícími se velikostmi FV fotovoltaických panelů budou v brzké době následovat i ostatní výrobci, jak pro rezidenční, tak komerční aplikace a proto již dnes, byste měli počítat s těmito velikostmi při navrhování Vaší fotovoltaické elektrárny. 

Dané typy FV modulů budou dominovat na trhu v roce 2023 a jejich dostupnost se dá předpokládat až do konce roku.

VELIKOSTI ČLÁNKŮ FV PANELŮ

FV fotovoltaické moduly s velikosti článku 166mm jsou v současné době na mírném ústupu a FV fotovoltaické panely s velikostí článku 210mm, se zas velice pomalu dostávají do popředí nových aplikací z důvodu křehké struktury a horší manipulace rozměrného FV panelu. Střední velikost článků se 182mm, který nabízí vynikající poměr velikost x výkon se stanou novým standardem většiny instalací v roce 2023.

Pro více informací se obraťte na GBC Solino, kde Vám naši specialisté rádi zodpoví další dotazy, nebo pomůžou při konfiguraci Vašeho FVE systému

Fotovoltaický panel

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a obvykle jsou spojovány do větších celků – fotovoltaických panelů.

Fotovoltaický panel je tvořen solárními (fotovoltaickými) články, které mohou být tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky, jež elektromagnetickou energii světla mění v energii elektrickou. Přímou přeměnou světla na elektrickou energii se dnes zabývá samostatná specializace. 

Fotoelektrický jev vysvětluje vznik volných elektrických nosičů dopadem záření. Za pomoci křemíkových solárních panelů se daří přeměnit v elektrickou energii zhruba až 23 % energie dopadajícího záření.