GBC NOVINKA – Podpora pro rezidenční FV elektrárny

Podpora pro rezidenční FV elektrárny o 40 tis. Kč nižší

Dotační titul a podpora NZÚ (Nová Zelená Úsporám) pro rodinné domy od 15. února 2024 mění své podmínky. Dochází ke snížení maximální výše podpory na 160 tis. Kč (dříve 200 tis. Kč)

Změny v NZÚ od 15. února 2024

SFŽP (Státní Fond Životního Prostředí) dnes ve své tiskové zprávě oficiálně zveřejnil zcela nové podmínky dotačního titulu Nová zelená úsporám, který je určen pro rodinné domy. Nové podmínky programu začnou platit již od 15. února.

 • snížení maximální výše podpory na 160 tis. Kč (dříve 200 tis. Kč)
 • změna výpočtu výše podpory:
  – základní podpora 35 tis. Kč nebo 60 tis. Kč s využitím TČ (Tepelné Čerpadlo)
  (na minimální instalovaný výkon 2 kWp FVE)
   za 1 kWp instalovaného výkonu 8 tis. Kč

   za 1 kWh el. akumulace 8 tis. Kč

 • bonus za napojení na bojler 10 tis. Kč– podmínkou je napojit min. 120 l bojler
 • bonusy za kombinaci opatření A + FVE – 40 tis. Kč (kombinace zateplení A společně s instalací FVE)
 • nová podmínka – rezervovaný výkon sjednaný ve smlouvě o připojení s provozovatelem distribuční soustavy (sítě)
  bude omezen na maximálně 50 % instalovaného výkonu FV systému

Nejdůležitější změny pro podoblast C.1 - výměna zdrojů:

 • snížena výše dotace na kombinaci TČ + FVE na 125 tis. Kč

Nová zelená úsporám Standard pro rodinné domy

Program Nová zelená úsporám Standard přináší inovativní možnosti pro majitele rodinných domů, kteří touží po snížení svých energetických nákladů a zároveň přispívání k udržitelnosti životního prostředí. Tento dotační titul je navržen tak, aby podpořil částečné renovace domů s důrazem na opatření, která přinášejí skutečnou ekologickou hodnotu.

Základní informace o programu

Nová zelená úsporám Standard je přístupný všem majitelům rodinných domů, kteří plánují provést částečné renovace. Tato renovace může zahrnovat zateplení, výměnu zastaralých energetických zdrojů, instalaci fotovoltaických panelů, řízené větrání a další ekologická opatření. Program podporuje i implementaci inovativních prvků, jako jsou zelené střechy, dobíjecí stanice pro elektromobily a systémy na efektivní hospodaření s vodou.

Flexibilita výběru opatření

Jedním z hlavních benefitů programu je flexibilita výběru úsporných opatření. Majitelé rodinných domů mohou realizovat jednotlivá opatření podle svých potřeb nebo využít synergii a kombinovat je pro maximální efektivitu. Tímto způsobem mají možnost přizpůsobit renovaci svému individuálnímu životnímu stylu a potřebám.

Zateplení a energetická účinnost

Zateplení domu je klíčovým prvkem programu Nová zelená úsporám Standard. Moderní izolační materiály snižují energetickou náročnost domu a tím i náklady na vytápění. Tato opatření nejen zvyšují pohodlí obyvatel, ale také přispívají k ochraně životního prostředí tím, že omezují emise skleníkových plynů.

Fotovoltaické panely a obnovitelná energie

Program aktivně podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím instalace fotovoltaických panelů. Tyto panely přeměňují sluneční energii na elektřinu a tím snižují závislost na tradičních energetických zdrojích. Majitelé domů tak nejen snižují své účty za elektřinu, ale také podporují udržitelnější energetický mix.

Ekologická infrastruktura

Kromě tradičních opatření podporuje program i výstavbu ekologické infrastruktury, jako jsou zelené střechy. Tyto střechy nejenže izolují domy, ale také poskytují životní prostor pro mnoho druhů rostlin a živočichů. Dobíjecí stanice pro elektromobily pak zase podporují trvale udržitelnou dopravu.

Efektivní hospodaření s vodou

Dalším důležitým aspektem programu je podpora efektivního hospodaření s vodou. Moderní technologie umožňují snižovat spotřebu vody v domácnostech a minimalizovat ztráty vody při distribuci. To nejen šetří peníze majitelům domů, ale také přispívá k udržitelnosti vodních zdrojů.

Závěr

Program Nová zelená úsporám Standard přináší inovativní přístup k podpoře udržitelnosti v oblasti bydlení. Jeho flexibilita výběru opatření umožňuje majitelům rodinných domů personalizovat svou renovaci podle svých potřeb a preferencí. Zavedením moderních technologií a ekologických prvků do domácností přispívá k celkovému snížení ekologického otisku a poskytuje majitelům domů ekonomické výhody v podobě nižších nákladů na energie. 

Program je také krokem směrem k udržitelnější budoucnosti, která klade důraz na ohleduplnost k životnímu prostředí.