GBC NOVINKA – Suntech potvrzuje pozitivní zatížení až 6000 pascalů

Suntech potvrzuje pozitivní zatížení až 6000 pascalů

Tier 1 světový výrobce fotovoltaických panelů Suntech provedl zátěžové testy u svých standardních i bifaciálních panelů z C-serie (C54, C72). Výsledkem je potvrzení, které je uvedeno i v novém instalačním manuálu 2024 o pozitivním zatížení vůči sněhu až 6000 pascalů nebo negativním zatížení proti povětrnostním vlivům až 3800 pascalů. 

Suntech tyto hodnoty deklaruje u 6ti bodového uchycení panelu, ale v technických listech FV panelů Suntech lze dohledat i hodnoty nižší, které se vztahují ke 4 bodovému uchycení panelu.

Jedná se o velice zásadní prohlášení výrobce, které může mít vliv při navrhování projektů nebo pro uživatele, kteří svou instalaci plánují do nadmořských výšek a povětrnostních podmínek, které vyžadují vyšší hodnoty zatížení.

Suntech FV panely z naší nabídky splňující zatížení s 6ti bodovým uchycením:

### Suntech a Bezpečnostní Standardy: Zatížení 6000 Pascalů pro Fotovoltaické Panely

Suntech, světový lídr ve výrobě fotovoltaických panelů, nedávno provedl zátěžové testy na svých standardních i bifaciálních panelech z C-serie (C54, C72). Výsledky těchto testů potvrdily vynikající odolnost panelů vůči náročným povětrnostním podmínkám. Nový instalační manuál pro rok 2024 zdůrazňuje pozitivní zatížení sněhem až 6000 Pascalů a negativní zatížení vlivy počasí až 3800 Pascalů.

#### **Testovaná Odolnost**

Suntech se pyšní potvrzením těchto hodnot, zejména v oblasti pozitivního zatížení sněhem. Hodnota 6000 Pascalů znamená, že tyto fotovoltaické panely jsou schopny odolávat extrémním sněhovým podmínkám, což může být klíčovým faktorem při plánování solárních projektů v oblastech s vysokými sněhovými srážkami.

#### **Uchycení Panelů a Technické Specifikace**

Výrobce uvádí tuto odolnost při 6bodovém uchycení panelu, což poskytuje maximální stabilitu. Nicméně, je zajímavé poznamenat, že technické listy fotovoltaických panelů Suntech obsahují i hodnoty nižší vztahující se ke 4bodovému uchycení. To je důležité pro projektanty a uživatele, kteří mohou preferovat toto uchycení v závislosti na konkrétních potřebách svých instalací.

#### **Vliv na Návrh Projektů a Uživatele v Extrémních Podmínkách**

Tato potvrzená odolnost Suntech panelů může mít klíčový vliv na návrh a realizaci solárních projektů. Projektanti a inženýři mohou využít těchto informací při plánování instalací v oblastech s extrémními povětrnostními podmínkami. Uživatelé, kteří plánují instalace ve vyšších nadmořských výškách, kde jsou podmínky ještě náročnější, ocení schopnost těchto panelů odolávat vyšším zatížením.

#### **Význam Prohlášení v Kontextu Projektování a Bezpečnosti**

Prohlášení o zatížení panelů na 6000 Pascalů je tedy nejen technickým údajem, ale i důležitým faktorem v kontextu bezpečnosti a životnosti solárních systémů. V praxi to znamená, že Suntech nejen poskytuje efektivní a výkonné fotovoltaické panely, ale také klíčovou informaci, která umožňuje projektantům a uživatelům plánovat své instalace s vědomím vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám.

#### **Závěr: Odpovědný Výběr pro Trvanlivé Solární Systémy**

Výsledky zátěžových testů Suntech panelů poskytují jasný obraz o jejich odolnosti a bezpečnosti. Pro projektanty, inženýry a uživatele, kteří kladou důraz na trvanlivost a spolehlivost svých solárních systémů, jsou tyto informace klíčové. Suntech se tak stává odpovědnou volbou pro ty, kteří hledají trvanlivé a výkonné fotovoltaické panely pro své projekty.