GBC NOVINKA – Suezský průplav ohrožují piráti – jaký dopad to bude mít na dodávky?

Suezský průplav ohrožují piráti – jaký dopad to bude mít na dodávky fotovoltaiky? 

Suezský průplav negativně ovlivňuje cenu dopravy fotovoltaických produktů a jejich komponent. Krize v Suezském průplavu a Rudém moři zvyšuje cenu až trojnásobně. Kromě ceny se prodlužuje i čas dodávek.

Jak jste mohli zaznamenat z médií v poslední době, v souvislosti s agresí jemenských rebelů v oblasti Rudého moře hrozí zvýšený výskyt pirátských útoků v Suezském průplavu.

Obchodní lodě proto volí 2 možnosti: buď s dodávkami zboží obeplouvají celou Afriku, anebo volí méně nákladnou, ale zato nebezpečnější variantu a čekají, než budou moci Suezským průplavem proplout. 

Obě varianty však negativně ovlivňují cenu dopravy, která kvůli situaci narůstá až 3násobně, a navíc se prodlužují termíny dodání.

Cena dopravy a délka dodání se zvyšuje kompletně u všech produktů (panely, střídače, řídící jednotky, baterie).

Ať už se světové mocnosti s krizovou situací v Suezském průplavu vypořádají jakkoliv (či dokonce vůbec), snažíme se našim váženým zákazníkům a odběratelům pomoci předejít jejím dopadům. 

Proto přicházíme s řešením, které Vám umožní využít našich skladových zásob. Informace o jejich množství se dozvíte pod tímto odkazem zde >>.

Případně můžete využít našich kontejnerových dodávek, které jsou již na cestě a netýká se jich zmíněné zdražení.

Rádi bychom našim klientům doporučili, aby pečlivě a s předstihem plánovali své projekty fotovoltaických elektráren a zajistili si dostatečné množství všech nezbytných komponent.

Vážení zákazníci a odběratelé,

dovolte mi, abych se s vámi podělil o důležité informace, které se dotýkají současné situace v oblasti mezinárodní námořní dopravy, zvláště pak s ohledem na nedávné události v souvislosti s agresí jemenských rebelů v oblasti Rudého moře. Tyto události se nesou s vážnými obavami o bezpečnost plavby v regionu, který je klíčový pro mnoho z nás, zejména pak pro ty, kdo jsou závislí na průchodu Suezským průplavem.

Jak jste již možná zaznamenali z dostupných médií, tato situace přináší s sebou zvýšené riziko pirátských útoků, což má přímý dopad na bezpečnost a plynulost námořního obchodu v této strategické lokalitě. Tato nejistota představuje značnou výzvu pro obchodní lodě, které se nyní setkávají s těžkým rozhodnutím mezi dvěma možnostmi, jak této hrozbě čelit.

První možností je obeplutí celého afrického kontinentu, což znamená značné prodloužení doby plavby a tím i výrazně vyšší náklady na dopravu. Druhou, méně nákladnou, ale hned tak riskantní variantou je setrvání v oblasti a čekání na bezpečný průjezd Suezským průplavem. Bohužel, obě tyto možnosti sebou nesou značné finanční dopady a také prodloužení termínů dodání, což může negativně ovlivnit celkový průběh vašich projektů a činností.

Je zřejmé, že tyto narušení mají široký dosah, ovlivňujíce nejen náklady na dopravu, ale také dostupnost a ceny všech produktů, včetně těch, které jsou nezbytné pro realizaci projektů v oblasti obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické panely, střídače, řídící jednotky a baterie. Vzhledem k tomu, že situace v Suezském průplavu zůstává nejistá a může se vyvíjet různými směry, je pro nás prioritou hledat řešení, jak minimalizovat tyto dopady pro vás, naše vážené zákazníky.

S ohledem na výše uvedené jsme se rozhodli nabídnout alternativní způsoby, jak zajistit, že vaše projekty nebudou zbytečně omezeny nedostatkem materiálu. Jednou z možností je využití našich skladových zásob. Aktuální informace o dostupných množstvích můžete najít na našem webu, kam se dostanete kliknutím na odkaz zde >>.

Pokud preferujete přímou dodávku, nabízíme také možnost kontejnerových dodávek, které jsou již na cestě a nejsou tedy předmětem zmíněného zdražení. Díky této možnosti můžete i nadále pokračovat ve vašich projektech bez zbytečných průtahů a s jistotou pevné ceny.

V těchto nestabilních časech více než kdy jindy doporučujeme našim klientům, aby pečlivě a s předstihem plánovali své projekty fotovoltaických elektráren. Zajištění dostatečného množství všech nezbytných komponent je klíčové pro hladký průběh a úspěch vašich projektů.

Věříme, že společně dokážeme překonat i tyto výzvy a že naše opatření a nabídky vám pomohou zůstat na cestě k úspěchu vašich projektů. Děkujeme vám za vaši důvěru a těšíme se na další spolupráci.

S přátelskými pozdravy,