GBC SERVIS – REKLAMACE

OVĚŘENÍ STAVU VAŠÍ REKLAMACE

ID číslo najdete v hlavičce vašeho reklamačním dokumentu:

Po zadání reklamačního čísla ID zjistíte:

 

 

Zboží bylo přijato a čeká na servis. 

 

POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE VÝROBKŮ SOLAX

1) Nahlášení poruchy majitelem FVE instalační firmě

2) Provedení diagnostiky, kontroly/opravy instalační firmou, pro vyřízení reklamace je nutné nafotit (příp. krátké video), minimálně

 • Měření AC strany přímo na svorkách střídače (měřeno multimetrem)
 • Měření DC strany dokazující, že napětí z panelů a baterie vstupuje do střídače. ( měřeno multimetrem)
 • Foto chybové hlášky z displeje, STATUS
 • Foto štítku se sériovým číslem
 • Výrobce si vyhrazuje možnost vyžádat dodatečnou fotodokumentaci vázanou ke specifickému problému

3) Pokud instalační firma není schopna odstranit poruchu, kontaktuje servis GBC Solino na tel: 581 031 220 nebo na e-mailové adrese
servis@gbc-solino.cz s uvedeným registračním + sériovým číslem daného střídače / baterie v textové podobě s krátkým popisem závady viz. bod 2.

4) Zajištění připojení střídače do SolaX cloudu

5) Doplnění informací a vyplnění reklamačního protokolu viz níže:

 • Počet modulů a zapojení stringů
 • Popis použitých modulů, typ, výkon, jaký střídač, baterie
 • Datum instalace, zprovoznění systému
 • SN (výrobní čísla ze štítků) veškerého příslušenství. Baterie, EPS, WIFi, v případě SOLAXU přidat registrační číslo atd..
 • Eventuálně foto z instalace
 • Detailní popis závady (případně popis testování, foto chybových hlášení zařízení,…)
 • Kontaktní osoby
 • Datum instalace

Všechny dokumenty prosíme zasílat výhradně na adresu: servis@gbc-solino.cz a pokud se posílá přiložit i do zásilky.

6) GBC servis rozhodne o dalším postupu

 • Výměna zařízení za nové – RMA (v případě jasného prokázaní)
 • Demontáž a odeslání na test do servisu GBC solino
 • Nabídka opravy

7) Informace o přijatých zakázkách a reklamacích

Při nedodržení výše uvedených bodů dochází k prodlužování schvalování reklamací. Vadnou součást systému v žádném případě nedemontujte, ale ponechejte na místě. Střídač nechejte, pokud možno zapnutý a připojený k síti z důvodu vzdálené kontroly výrobce.

Vadnou součást prosíme nezasílat na náš sklad! Pokud zařízení bude demontováno a rovnou posláno na adresu firmy bez jakékoliv konzultace a reklamačního protokolu, bude zásilka buď nepřevzata a vrácena zpět na vaše náklady, nebo může být účtován poplatek za provedení diagnostiky.

Neúplné informace oddalují zahájení reklamace!

 

Pro nahlášení závady fotovoltaického zařízení prosíme vyplnit a odeslat následující formulář:

Reklamační protokol >> zde

Oznámení závady fotovoltaického zařízení >> zde

Pro objednání servisního zásahu (prosíme vyplnit a odeslat následující formulář) >> zde

Pro potřeby servisního zásahu prostřednictvím zabezpečeného vzdáleného přístupu Vám přinášíme možnost instalace programu TeamViewer >> zde